1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Việt Nam Việt Nam

Cuộn trang

Việt [C] Nam Việt [G] Nam nghe từ vào [C] đời Việt Nam hai câu nói bên vành [G] nôi Việt [Em] Nam nước [G] tôi Việt [C] Nam Việt [G] Nam tên gọi là [C] người Việt Nam hai câu nói sau cùng [G] khi lìa [C] đời Việt [G] Nam đây miền xinh [Am] tươi Việt Nam đem vào sông [F] núi Tự do công bình bác [D7] ái muôn [G] đời Việt [C] Nam không đòi xương máu Việt [Am] Nam kêu gọi thương [G] nhau Việt [C] Nam đi xây đắp yên vui dài [G] lâu Việt [C] Nam trên đường tương [Am] lai Lửa thiêng soi toàn thế [F] giới Việt Nam ta nguyện tranh [D7] đấu cho [G] đời Tình [C] yêu đây là khí giới Tình [Am] thương đem về muôn [G] nơi Việt [C] Nam đây tiếng [Am] nói đi xây tình [C] người Việt [C] Nam! Việt Nam! Việt [F] Nam quê hương đất nước sáng [C] ngời Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam [G] muôn [C] đời

Video hướng dẫn