1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vó câu muôn dặm

lời Văn Khôi - nhạc Văn Phụng
Nguồn: saigonocean.com