1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vô danh Bồ Tát

Cuộn trang

Rừng không [Em] tên, biển không [D] tên Ngũ Trược ác [C] thế sao rằng có [B7] tên Người không [Em] tên, đất không [D] tên Nhập hạnh Bồ [B7] Tát đợi gì có [Em] tên [D][Em] Chẳng họ [Em] tên, nên hữu [Am] hạnh Gió lộng mây [D] ngàn, rộng mạnh cao [G] sâu Ý nhập [B7] cảnh, tâm an [Am] nhiên Toả toả hương [F#] thiền, viên viên tuệ [B7] trí Thơ trăng [D] hỷ, nhạc suối [C] reo Tinh tú quay [D] về liên hoa Diệu [G] Pháp Liên hoa [Em] ngát, diệu pháp [D] mầu Ai chuyển Pháp [B7] Hoa vô danh bồ [Em] tát [D][Em] Gió trôi [Em] nhạc, mây hoà [Am] thơ Trời đất lặng [D] lờ, trăng sao Diệu [Am] Pháp Tình man [Em] mác, nghĩa bao [D] la Cha trẻ con [B7] già vô danh Bồ [Em] Tát

Video hướng dẫn