highlight chords
Rừng không [Em] tên, biển không [D] tên
Ngũ Trược ác [C] thế sao rằng có [B7] tên
Người không [Em] tên, đất không [D] tên
Nhập hạnh Bồ [B7] Tát đợi gì có [Em] tên [D][Em]
Chẳng họ [Em] tên, nên hữu [Am] hạnh
Gió lộng mây [D] ngàn, rộng mạnh cao [G] sâu
Ý nhập [B7] cảnh, tâm an [Am] nhiên
Toả toả hương [F#] thiền, viên viên tuệ [B7] trí
Thơ trăng [D] hỷ, nhạc suối [C] reo
Tinh tú quay [D] về liên hoa Diệu [G] Pháp
Liên hoa [Em] ngát, diệu pháp [D] mầu
Ai chuyển Pháp [B7] Hoa vô danh bồ [Em] tát [D][Em]
Gió trôi [Em] nhạc, mây hoà [Am] thơ
Trời đất lặng [D] lờ, trăng sao Diệu [Am] Pháp
Tình man [Em] mác, nghĩa bao [D] la
Cha trẻ con [B7] già vô danh Bồ [Em] Tát
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vô danh Bồ Tát

Thích Thông Bửu , Quí Luân
Rừng không [Em] tên, biển không [D] tên
Ngũ Trược ác [C] thế sao rằng có [B7] tên
Người không [Em] tên, đất không [D] tên
Nhập hạnh Bồ [B7] Tát đợi gì có [Em] tên [D][Em]
Chẳng họ [Em] tên, nên hữu [Am] hạnh
Gió lộng mây [D] ngàn, rộng mạnh cao [G] sâu
Ý nhập [B7] cảnh, tâm an [Am] nhiên
Toả toả hương [F#] thiền, viên viên tuệ [B7] trí
Thơ trăng [D] hỷ, nhạc suối [C] reo
Tinh tú quay [D] về liên hoa Diệu [G] Pháp
Liên hoa [Em] ngát, diệu pháp [D] mầu
Ai chuyển Pháp [B7] Hoa vô danh bồ [Em] tát [D][Em]
Gió trôi [Em] nhạc, mây hoà [Am] thơ
Trời đất lặng [D] lờ, trăng sao Diệu [Am] Pháp
Tình man [Em] mác, nghĩa bao [D] la
Cha trẻ con [B7] già vô danh Bồ [Em] Tát

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com