highlight chords
Vòng hợp âm: [Gm] [Bb] [F] [C]
1. [Gm] Tấm thiệp mời trên bàn
Thời [Bb] gian địa điểm rõ ràng
Lại một [F] đám mừng ở trong làng
Ngó [C] tên bỗng dưng thấy hoang mang
Rồi ngày [Gm] cưới rộn ràng khắp vùng
Ai theo chân ai [Bb] tới già trẻ đi cùng
Nhiều ngày [F] tháng giờ này tương phùng
Mà lòng [C] cay cay cay
ĐK:
Giờ em [Gm] đã là vợ người ta
Áo [Bb] trắng cô dâu cầm hoa
Nhạc tung [F] toé thanh niên hoà ca
Vài [C] ba đứa lên lắc lư theo.
Ấy là thành đám [Gm] cưới em với người ta
Anh [Bb] biết do anh mà ra
Tình yêu [F] ấy nay xa càng xa
Buồn thay...[C] la...là...la...lá...
2. [Gm] Nghĩ nhiều chuyện trong đời
Anh [Bb] thấy lòng càng rối bời
Liệu ngày [F] đó nhiệt tình ngỏ lời
Chúng [C] ta lấy nhau chứ em ơi?
Đành bảo [Gm] phó mặc ở duyên trời
Nhưng thâm tâm anh [Bb] trách nàng tại sao vội
Một người [F] bước, một người không đợi 
Thì đành tìm [C] ai ai ai
* Mà giờ em [Gm] đã là vợ người ta
Hãy [Bb] sống vui hơn ngày qua
Nhạc cũng [F] tắt thanh niên rời “bar”
Còn [C] năm sáu tên đứng lơ ngơ
Ấy là tàn lễ [Gm] cưới em theo người ta
Anh [Bb] bước đi như hồn ma
Ngày hôm [F] ấy như kéo dài ra.
Buồn thay...[C] la...là...la...lá...
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vợ người ta

Phan Mạnh Quỳnh
Vòng hợp âm: [Gm] [Bb] [F] [C]
1. [Gm] Tấm thiệp mời trên bàn
Thời [Bb] gian địa điểm rõ ràng
Lại một [F] đám mừng ở trong làng
Ngó [C] tên bỗng dưng thấy hoang mang
Rồi ngày [Gm] cưới rộn ràng khắp vùng
Ai theo chân ai [Bb] tới già trẻ đi cùng
Nhiều ngày [F] tháng giờ này tương phùng
Mà lòng [C] cay cay cay
ĐK:
Giờ em [Gm] đã là vợ người ta
Áo [Bb] trắng cô dâu cầm hoa
Nhạc tung [F] toé thanh niên hoà ca
Vài [C] ba đứa lên lắc lư theo.
Ấy là thành đám [Gm] cưới em với người ta
Anh [Bb] biết do anh mà ra
Tình yêu [F] ấy nay xa càng xa
Buồn thay...[C] la...là...la...lá...
2. [Gm] Nghĩ nhiều chuyện trong đời
Anh [Bb] thấy lòng càng rối bời
Liệu ngày [F] đó nhiệt tình ngỏ lời
Chúng [C] ta lấy nhau chứ em ơi?
Đành bảo [Gm] phó mặc ở duyên trời
Nhưng thâm tâm anh [Bb] trách nàng tại sao vội
Một người [F] bước, một người không đợi 
Thì đành tìm [C] ai ai ai
* Mà giờ em [Gm] đã là vợ người ta
Hãy [Bb] sống vui hơn ngày qua
Nhạc cũng [F] tắt thanh niên rời “bar”
Còn [C] năm sáu tên đứng lơ ngơ
Ấy là tàn lễ [Gm] cưới em theo người ta
Anh [Bb] bước đi như hồn ma
Ngày hôm [F] ấy như kéo dài ra.
Buồn thay...[C] la...là...la...lá...

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com