1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vợ người ta

Cuộn trang

Vòng hợp âm: [Gm] [Bb] [F] [C] 1. [Gm] Tấm thiệp mời trên bàn Thời [Bb] gian địa điểm rõ ràng Lại một [F] đám mừng ở trong làng Ngó [C] tên bỗng dưng thấy hoang mang Rồi ngày [Gm] cưới rộn ràng khắp vùng Ai theo chân ai [Bb] tới già trẻ đi cùng Nhiều ngày [F] tháng giờ này tương phùng Mà lòng [C] cay cay cay ĐK: Giờ em [Gm] đã là vợ người ta Áo [Bb] trắng cô dâu cầm hoa Nhạc tung [F] toé thanh niên hoà ca Vài [C] ba đứa lên lắc lư theo. Ấy là thành đám [Gm] cưới em với người ta Anh [Bb] biết do anh mà ra Tình yêu [F] ấy nay xa càng xa Buồn thay...[C] la...là...la...lá... 2. [Gm] Nghĩ nhiều chuyện trong đời Anh [Bb] thấy lòng càng rối bời Liệu ngày [F] đó nhiệt tình ngỏ lời Chúng [C] ta lấy nhau chứ em ơi? Đành bảo [Gm] phó mặc ở duyên trời Nhưng thâm tâm anh [Bb] trách nàng tại sao vội Một người [F] bước, một người không đợi Thì đành tìm [C] ai ai ai * Mà giờ em [Gm] đã là vợ người ta Hãy [Bb] sống vui hơn ngày qua Nhạc cũng [F] tắt thanh niên rời “bar” Còn [C] năm sáu tên đứng lơ ngơ Ấy là tàn lễ [Gm] cưới em theo người ta Anh [Bb] bước đi như hồn ma Ngày hôm [F] ấy như kéo dài ra. Buồn thay...[C] la...là...la...lá...

Video hướng dẫn