Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vợ ơi anh đã sai rồi

Cuộn trang

[C] bạn hay là [G] bè, mình cùng [C] nhau [Am] lè nhè Cho [C] nhau câu vè câu [Em] đối, bạn [G] ơi tôi đã [C] say rồi Kẻ thù ta là [G] đời, bạn của ta là [Am] trời Đêm [C] nay buông trời ôm [Em] đất, vợ [G] ơi anh vẫn [C] chưa về Vợ gọi ta là [G] bồng, đời [Em] gọi ta là [Am] buồn Đêm [C] nay không cần đan [Em] áo Yêu quạt [G] mo yêu những [C] trưa hè Dặm đường xa [G] rồi bỏ [Em] quên một [Am] điều Công [C] ơn sinh thành nuôi [Em] nấng Men rượu [G] cay quên bát cơm [C] đầy Một ngày như [G] mọi ngày, đời [Em] gọi ta cuộc [Am] vui Mai [C] sau khi đời thức [Em] giấc những gì [G] thân yêu bỏ [C] đi rồi Là rượu hay là [G] người, người [C] bỏ ta [Am] thật rồi Đêm [C] nay soi mình trong [Em] chén, rượu [G] ơi ta đã [C] say rồi Là rượu hay là [G] người, người [Em] bỏ ta [Am] thật rồi Đêm [C] nay soi mình trong [Em] chén, rượu [G] ơi ta muốn [C] quay về Là rượu hay là [G] người, người [C] bỏ ta [Am] thật rồi Đêm [C] nay soi mình trong [Em] chén, vợ [G] ơi anh đã [C] sai rồi