1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vợ thằng Đậu

Cuộn trang

[Gm] Na nà na na ná ná na na [C] nà nà nà na na Na nà na na [Gm] ná ná na na [C] nà nà nà na na 1. [Gm] Má nó ơi ra đây tui biểu coi [C] Má nó đâu trưa trầy trưa trật rồi [Gm] Giờ này mà cơm nước vẫn chưa xong [C] Làm gì mà như vợ thằng Đậu vậy. [Gm] Na nà na na ná ná na na [C] nà nà nà na na Na nà na na [Gm] ná ná na na [C] nà nà nà na na 2. [Gm] Con út đâu ra đây tao biểu coi [C] Nói đi tìm thằng hai về thăm nước ruộng [Gm] Làm gì mà nãy giờ không lẹ đi [C] Làm gì mà như vợ thằng Đậu vậy. ĐK: Mình [Gm] ơi sớm [Bb] chiều dãi dầu nắng [Eb] mưa Tui [C] đi cùng nương sổ [Gm] mùa Tui [C] đi giăng câu giữa [D7] trưa Mình [F] đi lấy xuồng chèo ngược nhánh [D7] sông Nhớ [Bb] tìm một ít bống [Eb] kho, nấu [C] cơm rồi tôi sẽ [Gm] về Nhớ [C] không mình ơi mình [Gm] ơi.

Video hướng dẫn