highlight chords
Tôi thương vợ [Am] tôi nghĩa tình trước sau vuông [Dm] tròn 
Tôi thương vợ tôi tính tình ngay thẳng hiền [Am] ngoan 
Tôi thương vợ [G] tôi không lượt là sa hoa gấm [E7] nhung 
Tôi thương vợ [G] tôi biết yêu [E7] chồng thương con hết [Am] lòng [Dm] [Am] 
Gian nan ngày [Am] đêm sớm chiều nắng mưa dãi [Dm] dầu 
Không ham giàu sang không đua đòi xe lớn nhà [Am] cao 
Khi xưa yêu [G] nhau hai đứa nghèo chung mảnh liều [E7] tre 
Qua bao nhiêu [G] năm dẫu có [E7] nghèo nhưng tình càng [Am] sâu 
Đêm [Am] đêm bên bếp lửa [Dm] hồng
Ngồi ôm dĩ [G] vãng thấy thương nhau nhiều [C] thêm 
Cưới [E7] em chỉ có khây [G] trầu 
Mâm trà chai [E7] rượu đôi buồng cau [Am] thôi 
Con [G] thơ hai đứa ra [C] đời 
Thêm gánh [Am] nặng nhọc nhằn hơn [Dm] xưa 
Sớm [G] ngày cuốc bóng cày [C] sâu 
Chiều bên mái [E7] lá nghe con nói [Am] cười 
Tôi thương vợ [Am] tôi những ngày đói no chung [Dm] lòng 
Tôi thương vợ tôi những lần đi biển mồ [Am] côi 
Tôi thương vợ [G] tôi xin suốt đời yêu em mãi [E7] thôi 
Xin ghi vào [G] tim "nghĩa vợ [E7] chồng muối mặn gừng [Am] cay"
------------------------------
Vợ tôi dáng nhỏ hao gầy 
Nắng mưa khuya sớm dảo dầy giang lao 
Trải qua sóng gió bể dâu 
Thủy chung một dạ, tình sâu nghĩa đầy
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vợ tôi

Mạnh Quỳnh
Tôi thương vợ [Am] tôi nghĩa tình trước sau vuông [Dm] tròn 
Tôi thương vợ tôi tính tình ngay thẳng hiền [Am] ngoan 
Tôi thương vợ [G] tôi không lượt là sa hoa gấm [E7] nhung 
Tôi thương vợ [G] tôi biết yêu [E7] chồng thương con hết [Am] lòng [Dm] [Am] 
Gian nan ngày [Am] đêm sớm chiều nắng mưa dãi [Dm] dầu 
Không ham giàu sang không đua đòi xe lớn nhà [Am] cao 
Khi xưa yêu [G] nhau hai đứa nghèo chung mảnh liều [E7] tre 
Qua bao nhiêu [G] năm dẫu có [E7] nghèo nhưng tình càng [Am] sâu 
Đêm [Am] đêm bên bếp lửa [Dm] hồng
Ngồi ôm dĩ [G] vãng thấy thương nhau nhiều [C] thêm 
Cưới [E7] em chỉ có khây [G] trầu 
Mâm trà chai [E7] rượu đôi buồng cau [Am] thôi 
Con [G] thơ hai đứa ra [C] đời 
Thêm gánh [Am] nặng nhọc nhằn hơn [Dm] xưa 
Sớm [G] ngày cuốc bóng cày [C] sâu 
Chiều bên mái [E7] lá nghe con nói [Am] cười 
Tôi thương vợ [Am] tôi những ngày đói no chung [Dm] lòng 
Tôi thương vợ tôi những lần đi biển mồ [Am] côi 
Tôi thương vợ [G] tôi xin suốt đời yêu em mãi [E7] thôi 
Xin ghi vào [G] tim "nghĩa vợ [E7] chồng muối mặn gừng [Am] cay"
------------------------------
Vợ tôi dáng nhỏ hao gầy 
Nắng mưa khuya sớm dảo dầy giang lao 
Trải qua sóng gió bể dâu 
Thủy chung một dạ, tình sâu nghĩa đầy

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com