1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vợ tôi

Cuộn trang

Tôi thương vợ [Am] tôi nghĩa tình trước sau vuông [Dm] tròn Tôi thương vợ tôi tính tình ngay thẳng hiền [Am] ngoan Tôi thương vợ [G] tôi không lượt là sa hoa gấm [E7] nhung Tôi thương vợ [G] tôi biết yêu [E7] chồng thương con hết [Am] lòng [Dm] [Am] Gian nan ngày [Am] đêm sớm chiều nắng mưa dãi [Dm] dầu Không ham giàu sang không đua đòi xe lớn nhà [Am] cao Khi xưa yêu [G] nhau hai đứa nghèo chung mảnh liều [E7] tre Qua bao nhiêu [G] năm dẫu có [E7] nghèo nhưng tình càng [Am] sâu Đêm [Am] đêm bên bếp lửa [Dm] hồng Ngồi ôm dĩ [G] vãng thấy thương nhau nhiều [C] thêm Cưới [E7] em chỉ có khây [G] trầu Mâm trà chai [E7] rượu đôi buồng cau [Am] thôi Con [G] thơ hai đứa ra [C] đời Thêm gánh [Am] nặng nhọc nhằn hơn [Dm] xưa Sớm [G] ngày cuốc bóng cày [C] sâu Chiều bên mái [E7] lá nghe con nói [Am] cười Tôi thương vợ [Am] tôi những ngày đói no chung [Dm] lòng Tôi thương vợ tôi những lần đi biển mồ [Am] côi Tôi thương vợ [G] tôi xin suốt đời yêu em mãi [E7] thôi Xin ghi vào [G] tim "nghĩa vợ [E7] chồng muối mặn gừng [Am] cay" ------------------------------ Vợ tôi dáng nhỏ hao gầy Nắng mưa khuya sớm dảo dầy giang lao Trải qua sóng gió bể dâu Thủy chung một dạ, tình sâu nghĩa đầy

Video hướng dẫn