1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vợ tôi

Mạnh Quỳnh
Tôi thương vợ [Am] tôi nghĩa tình trước sau vuông [Dm] tròn 
Tôi thương vợ tôi tính tình ngay thẳng hiền [Am] ngoan 
Tôi thương vợ [G] tôi không lượt là sa hoa gấm [E7] nhung 
Tôi thương vợ [G] tôi biết yêu [E7] chồng thương con hết [Am] lòng [Dm] [Am] 
Gian nan ngày [Am] đêm sớm chiều nắng mưa dãi [Dm] dầu 
Không ham giàu sang không đua đòi xe lớn nhà [Am] cao 
Khi xưa yêu [G] nhau hai đứa nghèo chung mảnh liều [E7] tre 
Qua bao nhiêu [G] năm dẫu có [E7] nghèo nhưng tình càng [Am] sâu 
Đêm [Am] đêm bên bếp lửa [Dm] hồng
Ngồi ôm dĩ [G] vãng thấy thương nhau nhiều [C] thêm 
Cưới [E7] em chỉ có khây [G] trầu 
Mâm trà chai [E7] rượu đôi buồng cau [Am] thôi 
Con [G] thơ hai đứa ra [C] đời 
Thêm gánh [Am] nặng nhọc nhằn hơn [Dm] xưa 
Sớm [G] ngày cuốc bóng cày [C] sâu 
Chiều bên mái [E7] lá nghe con nói [Am] cười 
Tôi thương vợ [Am] tôi những ngày đói no chung [Dm] lòng 
Tôi thương vợ tôi những lần đi biển mồ [Am] côi 
Tôi thương vợ [G] tôi xin suốt đời yêu em mãi [E7] thôi 
Xin ghi vào [G] tim "nghĩa vợ [E7] chồng muối mặn gừng [Am] cay"
------------------------------
Vợ tôi dáng nhỏ hao gầy 
Nắng mưa khuya sớm dảo dầy giang lao 
Trải qua sóng gió bể dâu 
Thủy chung một dạ, tình sâu nghĩa đầy

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập


Nguồn: hopamviet.com

highlight chords
Tôi thương vợ [Am] tôi nghĩa tình trước sau vuông [Dm] tròn 
Tôi thương vợ tôi tính tình ngay thẳng hiền [Am] ngoan 
Tôi thương vợ [G] tôi không lượt là sa hoa gấm [E7] nhung 
Tôi thương vợ [G] tôi biết yêu [E7] chồng thương con hết [Am] lòng [Dm] [Am] 
Gian nan ngày [Am] đêm sớm chiều nắng mưa dãi [Dm] dầu 
Không ham giàu sang không đua đòi xe lớn nhà [Am] cao 
Khi xưa yêu [G] nhau hai đứa nghèo chung mảnh liều [E7] tre 
Qua bao nhiêu [G] năm dẫu có [E7] nghèo nhưng tình càng [Am] sâu 
Đêm [Am] đêm bên bếp lửa [Dm] hồng
Ngồi ôm dĩ [G] vãng thấy thương nhau nhiều [C] thêm 
Cưới [E7] em chỉ có khây [G] trầu 
Mâm trà chai [E7] rượu đôi buồng cau [Am] thôi 
Con [G] thơ hai đứa ra [C] đời 
Thêm gánh [Am] nặng nhọc nhằn hơn [Dm] xưa 
Sớm [G] ngày cuốc bóng cày [C] sâu 
Chiều bên mái [E7] lá nghe con nói [Am] cười 
Tôi thương vợ [Am] tôi những ngày đói no chung [Dm] lòng 
Tôi thương vợ tôi những lần đi biển mồ [Am] côi 
Tôi thương vợ [G] tôi xin suốt đời yêu em mãi [E7] thôi 
Xin ghi vào [G] tim "nghĩa vợ [E7] chồng muối mặn gừng [Am] cay"
------------------------------
Vợ tôi dáng nhỏ hao gầy 
Nắng mưa khuya sớm dảo dầy giang lao 
Trải qua sóng gió bể dâu 
Thủy chung một dạ, tình sâu nghĩa đầy