1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Với Trường Sa

Cuộn trang

Một quần [D] đảo nghìn đời nay vẫy [Em] gọi Những cánh chim trời bay đến trú [Am] mưa giông Nơi in [G] dấu bàn chân mờ lối Của ông [C] cha bao thế kỷ [D] sinh tồn Ôm tổ [Em] quốc đặt trên từng đặt trên từng thớ [Am] đá Đặt trên từng bãi cát nắng như [D] nung Mưa xuống [G] đảo như trời tuôn [D] xối xả Những bãi [B7] mơ đã hoá cuộc đời [Em] mơ Trường sa [C] ơi Giữa trùng dương [Am] vời vợi Nơi lạ [D] lùng một mảnh trăng đêm Cũng xao [G] xuyến bồn chồn niềm mong [D] đợi Tổ quốc đọng thành tên tuổi đảo [G] quê hương [B7] Trường sa [Bm] ơi [C] Vầng mặt trời [Bm] cháy đỏ [Em] Quần đảo thân [Am] yêu in hình tổ [G] quốc Những người [Bm] lính gắng tâm hồn với [Am] đảo Giữ vững chủ [G] quyền lời [Bm] hẹn ước tuổi [Em] xanh

Video hướng dẫn