1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vọng cổ buồn

Cuộn trang

Đêm [Dm] dài nghe tiếng vọng cổ [Gm] buồn Nức nở vầng [C] trăng khuya cung [Dm] đàn buông tiếng [F] khóc Tiếng gõ nhịp [C] song lang ai oán khúc tơ [F] lòng Như tiếng lòng [C] chim quyên đang [A7] đón gió thu [Dm] về Anh [Dm] giờ xa xứ bỏ quê [Gm] nhà Bỏ lại tình [C] em bên chiếc [Dm] cầu tre cuối [F] xóm Bỏ lại dòng [C] sông xưa hai đứa vẫn hẹn [F] hò Bỏ lại vầng [C] trăng non em [A7] thức đón anh [Dm] về Hò [G] ơi chín nhánh sông phù [F] sa Mù [Gm] u con bướm đặng quay [Dm] về Về [C] đâu con nước lớn nước [F] ròng Đìu [C] hiu như khúc hát tình [F] em Hò [G] ơi cống cống xê xàng [F] xê Mình [Gm] ên em đứng đợi anh [Dm] về Còn [C] thương còn nhớ bóng con [F] đò Về [C] nghe câu [A7] hát lý chờ [Dm] mong Ai đã cùng [F] em thề câu nguyện ước Trầu cau mâm quả đưa [A7] sang đàng trai đón dâu [Dm] về Chim [F] quyên có bạn có bầy Nỡ sao anh [A7] để lẻ bầy lòng [Dm] em Có [F] thương có nhớ quê nhà Về mà nghe vọng cổ nhớ [A7] hoài tình [Dm] em

Video hướng dẫn