1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vòng nhẫn cưới

Cuộn trang

Vòng nhẫn cưới đó em [Am] đeo Thôi hết từ [F] nay mơ mộng [C] nhiều Em [Dm] vui tất cả bao [Am] nhiêu Có bằng khối sầu em [G] để Anh chuốc mà nghe lòng hoang [E7] liêu. Vòng nhẫn cưới đó cao [Am] sang Đưa đón kiệu [F] hoa đang sẵn [C] sàng Mai [Dm] em xóm nhỏ sang [Am] ngang Xin trời cho thuyền xuôi [G] mái Chở em [E7] về với mộng giàu [Am] sang. Em ơi tình yêu bây [F] giờ Nếu không dang [Am] dở Làm [F] sao trọn đời nhớ [Am] em Làm [Dm] sao còn một lần gặp [Am] gỡ Nếu không dang [E7] dở Sao còn một lần từ [Am] ly Vòng nhẫn cưới đó em [Am] ơi Ngăn cách nghìn [F] thu vĩnh biệt [C] rồi Đêm [Dm] nay uống để em [Am] vui, Rượu hồng mặc tình em [G] rót Uống cho [E7] người thay lòng đẹp [Am] đôi.

Video hướng dẫn