highlight chords
Vòng nhẫn cưới đó em [Am] đeo 
Thôi hết từ [F] nay mơ mộng [C] nhiều
Em [Dm] vui tất cả bao [Am] nhiêu
Có bằng khối sầu em [G] để 
Anh chuốc mà nghe lòng hoang [E7] liêu.
Vòng nhẫn cưới đó cao [Am] sang
Đưa đón kiệu [F] hoa đang sẵn [C] sàng
Mai [Dm] em xóm nhỏ sang [Am] ngang
Xin trời cho thuyền xuôi [G] mái
Chở em [E7] về với mộng giàu [Am] sang.
Em ơi tình yêu bây [F] giờ 
Nếu không dang [Am] dở 
Làm [F] sao trọn đời nhớ [Am] em
Làm [Dm] sao còn một lần gặp [Am] gỡ
Nếu không dang [E7] dở
Sao còn một lần từ [Am] ly
Vòng nhẫn cưới đó em [Am] ơi
Ngăn cách nghìn [F] thu vĩnh biệt [C] rồi
Đêm [Dm] nay uống để em [Am] vui,
Rượu hồng mặc tình em [G] rót
Uống cho [E7] người thay lòng đẹp [Am] đôi.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vòng nhẫn cưới

Vinh Sử
Vòng nhẫn cưới đó em [Am] đeo 
Thôi hết từ [F] nay mơ mộng [C] nhiều
Em [Dm] vui tất cả bao [Am] nhiêu
Có bằng khối sầu em [G] để 
Anh chuốc mà nghe lòng hoang [E7] liêu.
Vòng nhẫn cưới đó cao [Am] sang
Đưa đón kiệu [F] hoa đang sẵn [C] sàng
Mai [Dm] em xóm nhỏ sang [Am] ngang
Xin trời cho thuyền xuôi [G] mái
Chở em [E7] về với mộng giàu [Am] sang.
Em ơi tình yêu bây [F] giờ 
Nếu không dang [Am] dở 
Làm [F] sao trọn đời nhớ [Am] em
Làm [Dm] sao còn một lần gặp [Am] gỡ
Nếu không dang [E7] dở
Sao còn một lần từ [Am] ly
Vòng nhẫn cưới đó em [Am] ơi
Ngăn cách nghìn [F] thu vĩnh biệt [C] rồi
Đêm [Dm] nay uống để em [Am] vui,
Rượu hồng mặc tình em [G] rót
Uống cho [E7] người thay lòng đẹp [Am] đôi.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com