highlight chords
Con [Em] quỳ dưới ánh đạo [Am] vàng 
Vu lan tình [B7] mẹ đậm đà thương [Em] yêu 
Ly [D] hương mấy nẻo sơn [Am] khê 
Nhơ da diết [G] nhớ lối về quê xưa 
Mẹ [D] ơi con trẻ tha [B7] phương 
Xây tình viễn [D] xứ phong sương tuổi [G] đời 
Đôi [Am] vai danh vọng rã [Em] rời 
Bàn chân chai [B7] sạn thói đời nhục [Em] vinh [Am][Em]
Từ trong tiềm thức thiêng [Am] liêng 
Tim con réo [B7] gọi ân tình tổ [Em] tiên 
[D] Chấp tay lễ Mục Kiền [G] Liên 
Tấm gương hiếu [B7] tử đẹp miền đông [Em] phương
[G] Vu lan tháng bảy [Am] ngát hương 
Mênh mong tình [B7] mẹ tròn như trăng [Em] rằm
Đời [D] con cách trở xa xăm 
Nhưng tình thì [B7] lại rất gần mẹ [Em] ơi [Am][Em]
* Câu [Em] kinh báo hiếu cao [Am] vời
Nghĩa ơn [B7] Phật dạy bằng lời tâm [Em] kinh
Vu [D] lan tháng bảy ân [Am] tình
Trái tim của [B7] mẹ dáng hình quê [Em] hương
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vu Lan tình mẹ

Quí Luân
Con [Em] quỳ dưới ánh đạo [Am] vàng 
Vu lan tình [B7] mẹ đậm đà thương [Em] yêu 
Ly [D] hương mấy nẻo sơn [Am] khê 
Nhơ da diết [G] nhớ lối về quê xưa 
Mẹ [D] ơi con trẻ tha [B7] phương 
Xây tình viễn [D] xứ phong sương tuổi [G] đời 
Đôi [Am] vai danh vọng rã [Em] rời 
Bàn chân chai [B7] sạn thói đời nhục [Em] vinh [Am][Em]
Từ trong tiềm thức thiêng [Am] liêng 
Tim con réo [B7] gọi ân tình tổ [Em] tiên 
[D] Chấp tay lễ Mục Kiền [G] Liên 
Tấm gương hiếu [B7] tử đẹp miền đông [Em] phương
[G] Vu lan tháng bảy [Am] ngát hương 
Mênh mong tình [B7] mẹ tròn như trăng [Em] rằm
Đời [D] con cách trở xa xăm 
Nhưng tình thì [B7] lại rất gần mẹ [Em] ơi [Am][Em]
* Câu [Em] kinh báo hiếu cao [Am] vời
Nghĩa ơn [B7] Phật dạy bằng lời tâm [Em] kinh
Vu [D] lan tháng bảy ân [Am] tình
Trái tim của [B7] mẹ dáng hình quê [Em] hương

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com