1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vua Bình Yên

Lm. Hoàng Kim

Nguồn: thanhcavietnam.net