Vua Đời Đời

≣≣
[F]Vua đời đời! Muôn dân tôn [Bb]Vua đời đời [Gm]!
Ngợi khen [F]Giê-su ! Ngài vinh [Dm]quang năng quyền vô [G]đối [C]
[F]Vua đời đời! Muôn dân suy [Bb]tôn ngàn lời [Gm]!
Chúa Cha toàn [F]năng! Chúng con ngợi [C7]khen, Chúa Vua mọi vua [F]
 
[D7]Nào cùng [Gm]nhau, tụng ngợi tôn [C]cao, tôn Ngài Vua [F]Giê-su.
[D7]Lòng hân [Gm]hoan, mừng ngợi ca [C7]vang, Chúa Giê-su cao [A7]quý [C]
[F]Vua đời đời! Muôn dân mau [Bb]ca ngợi Ngài [Gm].
Chúa xưa vì [F]ta, chết trên đồi [C7]cao, Vua trên mọi [F]Vua.
 
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)