1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vừa đủ thôi

Thông Vi Vu
Nguồn: thanhcavietnam.net