1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vực thẳm tình yêu

Cuộn trang

Bao nhiêu năm lưu [Gm] đày dòng đời như khói [D7] mây Trôi đi ân tình đầy còn lại bao đắng [Gm] cay Bao nhiêu năm muộn [Cm] phiền tắt trên môi nụ [Bb] cười Từng ngày cơm áo [A7] qua cách chia tình đôi [D7] ngã Hai mươi năm nhọc [Gm] nhằn dập vùi ân nghĩa [D7] xưa Đêm sâu nghe hồn mềm lời mộ sâu réo [Gm] tên Hai mươi năm tình [Cm] hận trói nhau trong lỡ [Bb] làng Hai mươi năm độc [D7] hành bên cuộc tình lạnh [Gm] căm [D7] Người còn [Gm] đó sao tình vẫn [Cm] xa xôi Người còn [F] đây sao lòng mãi đơn [Bb] côi Lời thề [Eb] cũ đã nhầu nát trên [Cm] môi Đã [A7] chìm khuất trong hố [D] sâu, vực [D7] tối Hai mươi năm miệt [Gm] mài hình hài xưa cũng [D7] thay Trên da thơm ngày nào tìm đâu bao khát [Gm] khao Hai mươi năm nhục [Cm] hình giết con tim tội [Bb] tình Hai mươi năm mệt [D7] nhoài xin làm người tình [Gm] thua

Video hướng dẫn