highlight chords
1.X[C]in d[G/B]ấu  c[Am]on nơi c[F]ánh  t[D/F#]ay  [C][Gsus4]ha,  [G]
c[C]he phủ c[F]on nhờ b[Dm]óng thiêng Cha quyền nă[G]ng.
2.C[C]on  ư[G/B]ớc  ng[Am]uyện nương n[F]áu  [G][D/F#]iê -  [Gsus4]xu  [G] .
Qu[C]yền năng N[F]gài làm v[Dm]ững tin con cậy t[G]rông.
ĐK: D[C]ù giông tố khiếp k[F]inh sóng g[G]ió vây  q[Csus4]uanh,
n[C]guyện xin Chúa dắt đ[F]ưa vượt q[G]ua bão t[Am]ố.
L[C/E]ạy Cha thánh hiển v[F]inh Vua t[G]rên dương g[C]ian,
c[G/B]on luôn vững l[F/A]òng vì biết C[G/B]ha bên c[C]on.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vững An (Still).

Nhạc Tin Lành
1.X[C]in d[G/B]ấu  c[Am]on nơi c[F]ánh  t[D/F#]ay  [C][Gsus4]ha,  [G]
c[C]he phủ c[F]on nhờ b[Dm]óng thiêng Cha quyền nă[G]ng.
2.C[C]on  ư[G/B]ớc  ng[Am]uyện nương n[F]áu  [G][D/F#]iê -  [Gsus4]xu  [G] .
Qu[C]yền năng N[F]gài làm v[Dm]ững tin con cậy t[G]rông.
ĐK: D[C]ù giông tố khiếp k[F]inh sóng g[G]ió vây  q[Csus4]uanh,
n[C]guyện xin Chúa dắt đ[F]ưa vượt q[G]ua bão t[Am]ố.
L[C/E]ạy Cha thánh hiển v[F]inh Vua t[G]rên dương g[C]ian,
c[G/B]on luôn vững l[F/A]òng vì biết C[G/B]ha bên c[C]on.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com