1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vững an (Still)

Nhạc Nước Ngoài - Lời Việt: David Dong
Nguồn: thanhcavietnam.net