1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vững bước tin yêu

Nhạc: Lm. Enrique Vázquez - Lời: Gm. César Franco - Lời Việt: Thanh Lâm (Lửa Hông)
Nguồn: thanhcavietnam.net