1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vũng lầy của chúng ta

Cuộn trang

Theo [Em] em xuống phố trưa [C] nay đang [Am] còn chất ngất cơn [B7] say Theo [Em] em bước xuống cơn đau, bên [Am] ngoài nắng đã lên [B7] mau Cho [E] nhau hết những mê say, cho [C] nhau hết cả chua [Em] cay Cho [A] nhau chất hết thơ [Em] ngây, trên cánh môi say Trên những đôi [Em] tay, trên ngón chân [A] bước về tình [Em] buồn, tình [A] buồn. Yêu [Em] nhau giữa đám rong [C] rêu, theo [Am] dòng nước cuốn lêu [B7] bêu Đi [Em] qua những phố thênh [C] thang, đi [B7] qua với trái tim khan Đi qua với trái tim khan, đi qua phố bước lang thang. Theo [Em] em xuống phố trưa [C] mai đang [Am] còn nhức mỏi đôi [B7] vai Theo [Em] em bước xuống cơn đau, bên [Am] ngoài nắng đã lên [B7] mau Cho [E] nhau hết những mê say, cho [C] nhau hết cả chua [Em] cay Cho [A] nhau chất hết thơ [Em] ngây, trên cánh môi say Trên những đôi [Em] tay, trên ngón chân [A] bước về tình [Em] buồn, tình [A] buồn. Qua [E] đi, qua đi dứt cơn [B7] mê Tình buồn chồng chất [E] lê thê Qua [E] đi, qua đi dứt cơn [B7] say Tình này tình rồi [E] thay. Ta [E] sống trong vũng lầy Một ngày vùi dần, còn vùi [F#m] sâu, còn vùi [B7] sâu Trong ngao [E] ngán không [B7] dứt hết cơn cơn [A] ê [B7] chề Ta [E] sống trong vũng [B7] lầy Một ngày vùi dần, còn vùi [F#m] sâu, còn vùi [B7] sâu Trong ngao [E] ngán không [B7] dứt hết một, một lần [E] đau.

Video hướng dẫn