Vùng trời mơ ước

≣≣
1. Vùng trời mơ [Dm] ước đó có anh đang [Bb] đợi chờ
Nhớ em qua [A] từng giờ dù trong giấc mơ
2. Vùng trời mơ [Dm] ước đó có anh yêu [Bb] một người
Hứa bên nhau [A] trọn đời ngập trời tình [Dm] yêu
ĐK: Vùng trời mơ [Dm] ước đó có anh
Vùng trời mơ ước đó có em [Gm]
Nhớ nhau trong đêm bơ [Bb] vơ nhớ nhau qua đêm [F]
Nhớ nhau xin đợi và [Dm] chờ chờ [Bb] cho đến bao [Dm] giờ
3. Vùng trời mơ [Dm] ước đó chúng ta chung [Bb] một đường
Thiết tha yêu [A] mặn nồng giữ trọn thuỷ [Dm] chung
Danh sách hợp âm (Click để tắt)