1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vùng trời sỏi đá

Cuộn trang

Vùng [Am] rời vùng mây sỏi [C] đá Bước [Am] chân đưa dặt dìu gọi tên em ngủ [Dm] say Gọi mưa gọi [Am] nắng cho em thoa hồng đôi [E7] má Em lên vùng sỏi [C] đá gió trăng sao đón [Em] chờ Nước mắt em nhỏ xuống vì sao đứng một [Am] trời [F] Mang ta đời tiếng [Am] khóc Em vào công viên Thượng [Em] Đế Thôi giã từ lên ngôi thiên [Am] thần Đường em đi gió [Dm] lay Người em nhỏ [Am] bé ơi, em lên vùng băng [E7] giá Em lên vùng sỏi [C] đá lá hoa như đón [Am] chờ Tiếng hát ru lùa [E7] gió vì sao đứng một [Am] trời

Video hướng dẫn