highlight chords
Chân [Am] mòn gót mỏi
[Dm] Anh theo dấu thiên [Am] thần
Tìm vết chân [Am] em
Đã lạc [Dm] nhau trên hành [F] trình về vườn địa [Am] đàng.
Thiên [Am] đàng vắng lặng
[Dm] Chưa in vết chân [Am] người
Vàng lá thu [Am] rơi
Dẫu còn [Dm] đây môi người [F] tình mùa hạ qua [Am] rồi
[G] Anh yêu [F] những ngọn [Am] lửa
[C] Đốt cháy đêm [G] dài mùa [Am] hạ
[G] Chôn đi [F] phím đàn [Am] nhỏ
[C] Dưới khóm hoa [G] hồng tàn [Am] tạ.
Những cơn [G] mưa không [C] dứt
Những ngày [Dm] vui qua [C] mất
Mất [G] em trong vườn địa [Am] đàng.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vườn địa đàng

Đức Huy
Chân [Am] mòn gót mỏi
[Dm] Anh theo dấu thiên [Am] thần
Tìm vết chân [Am] em
Đã lạc [Dm] nhau trên hành [F] trình về vườn địa [Am] đàng.
Thiên [Am] đàng vắng lặng
[Dm] Chưa in vết chân [Am] người
Vàng lá thu [Am] rơi
Dẫu còn [Dm] đây môi người [F] tình mùa hạ qua [Am] rồi
[G] Anh yêu [F] những ngọn [Am] lửa
[C] Đốt cháy đêm [G] dài mùa [Am] hạ
[G] Chôn đi [F] phím đàn [Am] nhỏ
[C] Dưới khóm hoa [G] hồng tàn [Am] tạ.
Những cơn [G] mưa không [C] dứt
Những ngày [Dm] vui qua [C] mất
Mất [G] em trong vườn địa [Am] đàng.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com