1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vườn địa đàng

Cuộn trang

Chân [Am] mòn gót mỏi [Dm] Anh theo dấu thiên [Am] thần Tìm vết chân [Am] em Đã lạc [Dm] nhau trên hành [F] trình về vườn địa [Am] đàng. Thiên [Am] đàng vắng lặng [Dm] Chưa in vết chân [Am] người Vàng lá thu [Am] rơi Dẫu còn [Dm] đây môi người [F] tình mùa hạ qua [Am] rồi [G] Anh yêu [F] những ngọn [Am] lửa [C] Đốt cháy đêm [G] dài mùa [Am] hạ [G] Chôn đi [F] phím đàn [Am] nhỏ [C] Dưới khóm hoa [G] hồng tàn [Am] tạ. Những cơn [G] mưa không [C] dứt Những ngày [Dm] vui qua [C] mất Mất [G] em trong vườn địa [Am] đàng.

Video hướng dẫn