1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vườn thu

Cuộn trang

Chiều lâm ly lắng [Fm] trôi theo lá vàng tách [C7] rơi Đông đến tứ [Fm] bề, khắp vườn hoang [C7] vắng khi gió đông [Fm] sang Vườn thu không bóng chim, bao dáng buồn lắng [C7] im Hơi gió lùa [Fm] tới, cánh hoa tơi bời rớt theo chiều [C7] gió Cánh hoa theo chiều [Fm] gió, hồn hoa tìm bướm [Bbm] mơ Chết khô mùa đông [C7] đến, bướm hoa nặng tình [Fm] duyên Xác hoa trên mình bướm còn vương bao nhớ [Bbm] thương Khóc trong vườn thu [C7] vắng, những đêm sầu buồn [Fm] vương Hương mặn tình mơ tan [Bbm] dưới gió đông Gây mối oán than sầu [Fm] đông Khi mùa thu chết còn [C7] quyến luyến Tiếc bao chuỗi ngày xuân thắm tươi Lá rơi theo chiều [Fm] gió, vườn thu thêm xác [Bbm] xơ Tiếng thu còn ai [C7] oán, thấu chăng vườn hồn [Fm] thu

Video hướng dẫn