1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vườn xưa

Cuộn trang

Ngoài hiên [Dm] vắng giọt thầm cuối [A7] đông Trời chợt nắng vườn đầy lá [Dm] non Người lên [Gm] tiếng hỏi người có [Dm] không Người đi [A7] vắng về nơi bế [Dm] bồng Ðừng phai [Dm] nhé một tấm lòng son Thuyền nào [Gm] đã chở mất thuyền [Dm] quyên Với những thuyền [D] buồm lớp lớp ra [Em] sông Xin có lời [A7] mừng giữa chén rượu [D] nồng Với những cuộc [D] tình bão tố lênh [Em] đênh Xin có một [A7] lần uống chén muộn [Dm] phiền Nhà im [Dm] đứng cửa cài đóng [A7] then Vườn mưa xuống hành lang tối [Dm] tăm Về thôi [Gm] nhé, cổng chào cuối [Dm] sân Hờ hững [A7] thế loài hoa trắng [Dm] hồng Chào chiếc [Dm] lá nằm giữa vườn hoang Gửi đâu [A7] đó một chút tình [Dm] riêng

Video hướng dẫn