highlight chords
				            [G]     [Bm]       
Summer has come and passed 
[Em]        [D]     
The innocent can never last 
[C]     [Cm]       [G]  
wake me up when September ends 
 

[G]        [Bm]      
like my father"s come to pass 
[Em]       [D]      
seven years has gone so fast 
[C]     [Cm]       [G]  
wake me up when September ends 


[Em]       [Bm]     
here comes the rain again 
[C]        [G]   
falling from the stars 
[Em]       [Bm]     
drenched in my pain again 
[C]        [D]  
becoming who we are 
 

[G]      [Bm]   
as my memory rests 
  [Em]      [D]      
but never forgets what I lost 
[C]     [D]       [G]  
wake me up when September ends 
 

              
summer has come and passed 
              
the innocent can never last 
                
wake me up when September ends 
 

             
ring out the bells again 
               
like we did when spring began 
                
wake me up when September ends 
 

             
here comes the rain again 
            
falling from the stars 
             
drenched in my pain again 
          
becoming who we are 
 

          
as my memory rests 
               
but never forgets what I lost 
                
wake me up when September ends 
 

              
Summer has come and passed 
              
The innocent can never last 
                
wake me up when September ends 
 

               
like my father"s come to pass 
               
twenty years has gone so fast 
                
wake me up when September ends 
                
wake me up when September ends 
                
wake me up when September ends 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Wake Me Up When September Ends

				            [G]     [Bm]       
Summer has come and passed 
[Em]        [D]     
The innocent can never last 
[C]     [Cm]       [G]  
wake me up when September ends 
 

[G]        [Bm]      
like my father"s come to pass 
[Em]       [D]      
seven years has gone so fast 
[C]     [Cm]       [G]  
wake me up when September ends 


[Em]       [Bm]     
here comes the rain again 
[C]        [G]   
falling from the stars 
[Em]       [Bm]     
drenched in my pain again 
[C]        [D]  
becoming who we are 
 

[G]      [Bm]   
as my memory rests 
  [Em]      [D]      
but never forgets what I lost 
[C]     [D]       [G]  
wake me up when September ends 
 

              
summer has come and passed 
              
the innocent can never last 
                
wake me up when September ends 
 

             
ring out the bells again 
               
like we did when spring began 
                
wake me up when September ends 
 

             
here comes the rain again 
            
falling from the stars 
             
drenched in my pain again 
          
becoming who we are 
 

          
as my memory rests 
               
but never forgets what I lost 
                
wake me up when September ends 
 

              
Summer has come and passed 
              
The innocent can never last 
                
wake me up when September ends 
 

               
like my father"s come to pass 
               
twenty years has gone so fast 
                
wake me up when September ends 
                
wake me up when September ends 
                
wake me up when September ends 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com