highlight chords
Concrete's rising [Gm]up, where yearerday was park 
You [Dm]heard the robin's song 
[Gm]Heavy tractor runs where air was clean and cool 
Make [Dm]money, bringing fuel. 
[Eb]Where will this lead to, and [Cm]what is this good for? 
A [Gm]poor world, poor world. 
 
Fishes [Gm]doomed to die as people live close by 
And [Dm]oaktree falls with moon 
[Gm]Parking lots will come with flowerfields were bright 
As [Dm]junkyard covers sight! 
[Eb]Where will this lead to, and [Cm]what is this good for? 
[D7]Poor world, is hurting bad, 
Poor world, is doomed to die. 
 
[G]We kill the [Em]world kill the [Am]world 
We [D]surely do in peace we do! 
[G]We kill the [Em]world kill the [Am]world 
'Cause [D]we don't know what we are doing! 
[G]We kill the world 
 
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

We Kill The World

Boney M
Concrete's rising [Gm]up, where yearerday was park 
You [Dm]heard the robin's song 
[Gm]Heavy tractor runs where air was clean and cool 
Make [Dm]money, bringing fuel. 
[Eb]Where will this lead to, and [Cm]what is this good for? 
A [Gm]poor world, poor world. 
 
Fishes [Gm]doomed to die as people live close by 
And [Dm]oaktree falls with moon 
[Gm]Parking lots will come with flowerfields were bright 
As [Dm]junkyard covers sight! 
[Eb]Where will this lead to, and [Cm]what is this good for? 
[D7]Poor world, is hurting bad, 
Poor world, is doomed to die. 
 
[G]We kill the [Em]world kill the [Am]world 
We [D]surely do in peace we do! 
[G]We kill the [Em]world kill the [Am]world 
'Cause [D]we don't know what we are doing! 
[G]We kill the world 
 

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com