1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

We're all alone (Chúng mình cô đơn)

Cuộn trang

Version 1: Chúng Mình cô đơn – ca sĩ Ngọc Tuyết trình bày 1. [G] Ngoài [B7] kia gió mưa tơi [Em] bời Gió [G] mưa dường muốn không [C] thôi [Gmaj7] Xin đừng khóc nửa trùng dương sóng đón [Am] mời Sẽ [D7] đem ta ra ngoài [Bm7] khơi [Em7] Mĩm [Am7] cười bên nhau át [D7] sóng và gió 2. [G] Anh có [B7] em bên [Em] mình Giấc [G] mơ nào cũng lên [C] xanh [Gmaj7]Mời con sóng vào trong góc đá [Am] ghềnh Đã [D7] đi cơn đau buồn [Bm7] tênh [Em7] Cuộc [Am7] đời lên đênh nhưng [D7] mới là sống ĐK: [G] Mình chờ [Am7] đôi cánh song khép [Bm7] lại Thuở [B7] quanh ta vắng mênh [Em] mông Không [G] còn e ấp đôi [C] lòng [Gmaj7] Người yêu hỡi đời như mới bắt [Am7] đầu [D7] Có riêng mình thương [G] nhau 3. [G] Xin hãy [B7] quên cuộc [Em] đời Hãy [G] cho ngày tháng buông [C] trôi [Gmaj7] Người yêu dấu nhìn xa lũ sóng [Am] gào Hãy [D7] như đơi chim hải [Bm7] âu [Em7] Dập [Am7] dìu bên nhau oh oh [D7] yêu dài lâu ĐK: [G] Mình chờ [Am7] đôi cánh song khép [Bm7] lại Thuở [B7] quanh ta vắng mênh [Em] mông Không [G] còn e ấp đôi [C] lòng [Gmaj7] Người yêu hỡi đời như mới bắt [Am7] đầu [D7] Chúng ta riêng của [Bm7] nhau [Em7] We're [Am7] all alone, oh oh we're [D7] all alone ----------------------- Version 2: Chỉ mình đôi ta (Lời Việt: Phạm Duy) ca sĩ Thái Hiền trình bày 1. [G] Ngoài [B7] kia gió mưa tơi [Em] bời Gió [G] mưa hoài mãi không [C] thôi [Gmaj7] Này anh hỡi đừng thương tiếc mãi [Am] hoài Giấc [D7] mơ sẽ nghe buồn [Bm7] thêm [Em7] Lòng [Am7] buồn chơi vơi, nỗi [D7] đau mãi dâng 2. [G] Xin khép [B7] đôi mi [Em] lại Hãy [G] mơ mình sẽ ra [C] đi [Gmaj7] Lìa xa hết đời gian dối đắm [Am] chìm Sẽ [D7] bay đi xa thật [Bm7] xa [Em7] Một [Am7] đời bên nhau với [D7] bao ái ân ĐK: [G] Cửa này [Am7] xin khép ngăn cách [Bm7] đời Đắm [B7] say riêng có đôi [Em] ta Ôi [G] tình như gió trên [C] trời [Gmaj7] Tình yêu hỡi, tình yêu chất ngất [Am7] đời [D7] Đắm say tình không [G] vui --------------------------- English vesrion by Rita Coolidge singer 1. [G] Out-[B7] side the rain be-[Em] gins And [G] it may never [C] end So [Gmaj7] cry no more on the shore a [Am] dream Will [D7] take us out to [Bm7] sea [Em7] for-[Am7] evermore, for-[D7] evermore 2. [G] Close your [B7] eyes and [Em] dream And [G] you can be with [C] me [Gmaj7] 'Neath the waves, through the caves of [Am] ours, [D] long forgotten [Bm7] now [Em7] We're [Am7] all alone, we're [D7] all alone. Chorus: [G] Close the [Am7] window, calm the [Bm7] light And [B7] it will be al-[Em] right no [G] need to bother [C] now [Gmaj7] Let it out, let it all be-[Am7] gin [D7] learn how to pre-[G] tend 3. [G] Once a [B7] story's [Em] told It [G] can't help but grow [C] old [Gmaj7] Roses do, lovers too so [Am] cast Your [D7] seasons to the [Bm7] wind [Em7] and [Am7] hold me dear, oh [D7] hold me dear. Chorus: [G] Close the [Am7] window, calm the [Bm7] light And [B7] it will be al-[Em] right no [G] need to bother [C] now [Gmaj7] Let it out, let it all be-[Am7] gin, [D7] all’s forgotten [Bm7] now [Em7] We're [Am7] all alone, oh oh we're [D7] all alone Chorus: [G] Close the [Am7] window, calm the [Bm7] light And [B7] it will be al-[Em] right no [G] need to bother [C] now [Gmaj7] Let it out, let it all be-[Am7] gin, [D7] owe it to the [Bm7] wind my [Em] love

Video hướng dẫn