highlight chords
Intro: F#m A E Bm (4x) F#m
In this [F#m]fa rewell
There's no [A]b lood
There's [E]n o [Bm]ali bi
Cause I've [F#m]draw n regret
From the [A]tr uth
Of a [E]thou sand [Bm]li es
[Pre-chorus]
So let [D]mercy come
And [Em]was h away
What I’ve [F#m]done
[Chorus]
I'll [A]fac e [E]myse lf
To cross out [Bm]what I’ve [F#m]be come
[A]Er ase myself
And let go [Bm]o f what I’ve [F#m]do ne
Put to [A]re st
What you [E]t hought [Bm]of me
While I clean [F#m]t his slate
With [A]the hands of [E]u [Bm]ncertain ty
Back to: Pre-chorus
I'll [A]f ace [E]mys elf
To cross out [Bm]w hat I’ve [F#m]beco me
[A]E rase [E]myse lf
And let go [Bm]o [C#m]f [D]w hat [E]i’ve [F#m]don e
Interlude: A E Bm F#m A E Bm C#m
For [D]wh [E]at I’ve [F#m]don e
I'll [A]st art [E]agai n
And [Bm]whatev er pain [F#m]may come
[A]To day this [E]e nds
I’m [Bm]forgiving what I’ve [F#m]do ne
[Chorus]
W ha t [A]I’ [E]ve [F#m]don [Bm]e
Forgiving what I’ve done
[Coda; piano riff]A E F#m
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

What I"ve Done

Linkin Park
Intro: F#m A E Bm (4x) F#m
In this [F#m]fa rewell
There's no [A]b lood
There's [E]n o [Bm]ali bi
Cause I've [F#m]draw n regret
From the [A]tr uth
Of a [E]thou sand [Bm]li es
[Pre-chorus]
So let [D]mercy come
And [Em]was h away
What I’ve [F#m]done
[Chorus]
I'll [A]fac e [E]myse lf
To cross out [Bm]what I’ve [F#m]be come
[A]Er ase myself
And let go [Bm]o f what I’ve [F#m]do ne
Put to [A]re st
What you [E]t hought [Bm]of me
While I clean [F#m]t his slate
With [A]the hands of [E]u [Bm]ncertain ty
Back to: Pre-chorus
I'll [A]f ace [E]mys elf
To cross out [Bm]w hat I’ve [F#m]beco me
[A]E rase [E]myse lf
And let go [Bm]o [C#m]f [D]w hat [E]i’ve [F#m]don e
Interlude: A E Bm F#m A E Bm C#m
For [D]wh [E]at I’ve [F#m]don e
I'll [A]st art [E]agai n
And [Bm]whatev er pain [F#m]may come
[A]To day this [E]e nds
I’m [Bm]forgiving what I’ve [F#m]do ne
[Chorus]
W ha t [A]I’ [E]ve [F#m]don [Bm]e
Forgiving what I’ve done
[Coda; piano riff]A E F#m

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com