highlight chords
When I [C] fall in love
It will be for-[Am] ever
Or I'll [Dm] never fall in [G7] love

In a [C] restless world
Like this [Am] is
Love is [F] ended before it's be-[Am] gun

And too [Dm] many moonlight [C] kisses
Seem to [Dm] cool in the warmth of the [G7] sun

When I [C] give my heart
I give it complete-[Am] ly
Or I'll [Dm] never give my [G7] heart

And the [C] moment I can 
feel [F] that you feel [Dm] that way too
Is [C] when I fall in [G7] love with [C] you
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

When I fall in love

Victor Young , Edward Heyman
When I [C] fall in love
It will be for-[Am] ever
Or I'll [Dm] never fall in [G7] love

In a [C] restless world
Like this [Am] is
Love is [F] ended before it's be-[Am] gun

And too [Dm] many moonlight [C] kisses
Seem to [Dm] cool in the warmth of the [G7] sun

When I [C] give my heart
I give it complete-[Am] ly
Or I'll [Dm] never give my [G7] heart

And the [C] moment I can 
feel [F] that you feel [Dm] that way too
Is [C] when I fall in [G7] love with [C] you

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn