highlight chords
[Bb]Wh en I get older, losing my [F7]hair, many years from now.
[F7]Wi ll you still be sending me a valentine?
Birthday greetings, [Bb]bottl e of wine.
[Bb]I f I'd been out till quarter to three
[Bb7]W ould you [Eb]lock t he door?
Will you still [F#7]n eed [Bb]me, w ill you [G7]still f eed me,
[C7]W hen [F7]I'm [Bb]sixty-f our?
(Instrumental Tacet:Gm Eb F Gm)
[Gm]Yo u'll be [D]old [Gm]er [D]to [D7]o_ ____ _
[Gm]An d if you say the [Cm]wo rd,
I [Eb]c [F]ould stay [F9]wi [Bb]th yo u.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

When I"m Sixty Four

The Beatles
[Bb]Wh en I get older, losing my [F7]hair, many years from now.
[F7]Wi ll you still be sending me a valentine?
Birthday greetings, [Bb]bottl e of wine.
[Bb]I f I'd been out till quarter to three
[Bb7]W ould you [Eb]lock t he door?
Will you still [F#7]n eed [Bb]me, w ill you [G7]still f eed me,
[C7]W hen [F7]I'm [Bb]sixty-f our?
(Instrumental Tacet:Gm Eb F Gm)
[Gm]Yo u'll be [D]old [Gm]er [D]to [D7]o_ ____ _
[Gm]An d if you say the [Cm]wo rd,
I [Eb]c [F]ould stay [F9]wi [Bb]th yo u.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com