highlight chords
I [Am]look around, alone
Where have you [Em]gone?
You haven't told me [F]anything,
So I ask you, where have you [Am]gone?
I've [Am]look around, alone
Where have you [Em]gone?
You haven't told me [F]anything,
So I ask you, where have you [Am]gone?
[Am]Where have you [Em]gone?
So [F]tell me [G]where have you [Am]gone?
[Am]Where have you [Em]gone?
So [F]tell me where [G]where have you [Am]gone?
The [Am]night is here
The room is dark,
Where [Em]is the light that shines on me right [F]now
So I ask you, where have you [Am]gone?
[Am]Where have you [Em]gone?
So [F]tell me where [G]where have you [Am]gone?
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Where Have You Gone

Ricky J
I [Am]look around, alone
Where have you [Em]gone?
You haven't told me [F]anything,
So I ask you, where have you [Am]gone?
I've [Am]look around, alone
Where have you [Em]gone?
You haven't told me [F]anything,
So I ask you, where have you [Am]gone?
[Am]Where have you [Em]gone?
So [F]tell me [G]where have you [Am]gone?
[Am]Where have you [Em]gone?
So [F]tell me where [G]where have you [Am]gone?
The [Am]night is here
The room is dark,
Where [Em]is the light that shines on me right [F]now
So I ask you, where have you [Am]gone?
[Am]Where have you [Em]gone?
So [F]tell me where [G]where have you [Am]gone?

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com