highlight chords
				             [Am]      [Am/G]     [Am6]        [Fmaj7] 
I look at you a ll see the lo ve there that"s sle eping 
 [Am]  [G]     [D]    [E]  
W hile m y guitar g ently we eps 
                        
I look at the floor and I see it needs sweeping 
               
Still my guitar gently weeps 
 

 [A]      [Amaj7] [F#m]  [A]    [Bm]         [E]  
I don"t know w hy n obody t old you how to unfold your l ove 
 [A]   [Amaj7]  [F#m]    [A]      
I don"t k now how s omeone con trolled you 
 [Bm]       [E]   
T hey bought and s old you 
 

 [Am]      [Am/G]     [Am6]    [Fmaj7] 
I look at the w orld and I no tice it"s t urning 
 [Am]    [G]   [D]    [E] 
W hile my g uitar g ently wee ps 
                       
With every mistake we must surely be learning 
               
Still my guitar gently weeps 
 

 [A]      [Amaj7]  [F#m]   [A]  
I don"t know h ow you w ere dive rted 
 [Bm]      [E]    
Y ou were perver ted too 
                  
I don"t know how you were inverted 
          
No one alerted you 
 

  [Am]        [Am/G]     [Am6]      [Fmaj7] 
I l ook at you all se e the love th ere that"s slee ping 
  [Am]  [G]   [D]    [E] 
Whil e my g uitar g ently wee ps 
          
Look at you all... 
   [Am]  [G]   [C]   [E] 
Still my gu itar ge ntly we eps 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

While My Guitar Gently Weeps - The Beatles

				             [Am]      [Am/G]     [Am6]        [Fmaj7] 
I look at you a ll see the lo ve there that"s sle eping 
 [Am]  [G]     [D]    [E]  
W hile m y guitar g ently we eps 
                        
I look at the floor and I see it needs sweeping 
               
Still my guitar gently weeps 
 

 [A]      [Amaj7] [F#m]  [A]    [Bm]         [E]  
I don"t know w hy n obody t old you how to unfold your l ove 
 [A]   [Amaj7]  [F#m]    [A]      
I don"t k now how s omeone con trolled you 
 [Bm]       [E]   
T hey bought and s old you 
 

 [Am]      [Am/G]     [Am6]    [Fmaj7] 
I look at the w orld and I no tice it"s t urning 
 [Am]    [G]   [D]    [E] 
W hile my g uitar g ently wee ps 
                       
With every mistake we must surely be learning 
               
Still my guitar gently weeps 
 

 [A]      [Amaj7]  [F#m]   [A]  
I don"t know h ow you w ere dive rted 
 [Bm]      [E]    
Y ou were perver ted too 
                  
I don"t know how you were inverted 
          
No one alerted you 
 

  [Am]        [Am/G]     [Am6]      [Fmaj7] 
I l ook at you all se e the love th ere that"s slee ping 
  [Am]  [G]   [D]    [E] 
Whil e my g uitar g ently wee ps 
          
Look at you all... 
   [Am]  [G]   [C]   [E] 
Still my gu itar ge ntly we eps 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com