highlight chords
				                            
Alison Krauss ft. Brad Paisley 
 

       [D]                  [A]     
He put that | bottle to his head and pulled the | trigger... 
    

   [Bm]         [A]     [G]  
And | finally drank away her memo-| ry | 
      

 [D]                  [A]     
| Life is short but this time it was | bigger... 
      

      [Bm]       [A]          [G]    
Than the | strength he had to get up off his | knees... 
    

    [D]                   [A]     
They | found him with his face down in the | pillow... 
     

     [Bm]       [A]              [G] 
With a | note that said I’ll love her til I | die... 
                        

                    [A]     
And | when we buried him beneath the | willow... 
     

   [G]                  [Bm] 
The | angel"s sang a whiskey lulla-| by... 
           

          [G]           [Bm]  
La la la la la la | la la la la la la la | la... 
  

 [Bm]             [Bm]           [G]   
| ... La la la la la la la | ... la la la la la la | la... 
 

				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Whiskey lullaby

				                            
Alison Krauss ft. Brad Paisley 
 

       [D]                  [A]     
He put that | bottle to his head and pulled the | trigger... 
    

   [Bm]         [A]     [G]  
And | finally drank away her memo-| ry | 
      

 [D]                  [A]     
| Life is short but this time it was | bigger... 
      

      [Bm]       [A]          [G]    
Than the | strength he had to get up off his | knees... 
    

    [D]                   [A]     
They | found him with his face down in the | pillow... 
     

     [Bm]       [A]              [G] 
With a | note that said I’ll love her til I | die... 
                        

                    [A]     
And | when we buried him beneath the | willow... 
     

   [G]                  [Bm] 
The | angel"s sang a whiskey lulla-| by... 
           

          [G]           [Bm]  
La la la la la la | la la la la la la la | la... 
  

 [Bm]             [Bm]           [G]   
| ... La la la la la la la | ... la la la la la la | la... 
 

				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com