highlight chords
Sleigh bells [C]ring, are you listening?
In the [G]lane, snow is glistening
A [G7]beautiful [Dm]sight,
We're [G]happy [Dm]tonight.
[Am]Walking in a [G]winter [C]wonderland.
Gone [C]away is the bluebird,
Here to [G]stay is a new bird
He [G7]sings a love [Dm]song,
While [G]we stroll [Dm]along
[Am]Walking in a [G]winter [C]wonderland.
[E]In the meadow [A]we can build a [E]snowman,
[E]Will pretend that [A]he is Parson [E]Brown
He'll [G]say: Are you [C]married?
We'll say: [G]No man,
But [G7]you can do the [D]job
When you're in [G]town.
Later [C]on, we'll conspire,
As we [G]dream by the fire
To [G7]face [Dm]unafraid,
The [G]plans that we've [Dm]made,
[Am]Walking in a [G]winter [C]wonderland.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Winter Wonderland

Felix Bernard
Sleigh bells [C]ring, are you listening?
In the [G]lane, snow is glistening
A [G7]beautiful [Dm]sight,
We're [G]happy [Dm]tonight.
[Am]Walking in a [G]winter [C]wonderland.
Gone [C]away is the bluebird,
Here to [G]stay is a new bird
He [G7]sings a love [Dm]song,
While [G]we stroll [Dm]along
[Am]Walking in a [G]winter [C]wonderland.
[E]In the meadow [A]we can build a [E]snowman,
[E]Will pretend that [A]he is Parson [E]Brown
He'll [G]say: Are you [C]married?
We'll say: [G]No man,
But [G7]you can do the [D]job
When you're in [G]town.
Later [C]on, we'll conspire,
As we [G]dream by the fire
To [G7]face [Dm]unafraid,
The [G]plans that we've [Dm]made,
[Am]Walking in a [G]winter [C]wonderland.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com