highlight chords
[A] Don't know much about [F#m] history
[D] Don't know much bi-[E] ology
[A] Don't know much about a [F#m] science book
[D] Don't know much about the [E] French I took.
[A] But I do know that [D] I love you
[A] And I know that if you [D] love me, too
What a [E] wonderful world this would [A] be
[A] Don't know much about [F#m] geography
[D] Don't know much trigo-[E] nometry
[E] Don't know much about [F#m] algebra
[D] Don't know what a slide [E] rule is for
[A] But I do know one and [D] one is two
[A] And if this one could [D] be with you
What a [E] wonderful world this would [A] be
Now, [E] I don't claim to [A] be an A student
[E] But I'm trying to [A] be
I think that [B7] maybe by being an [A] A student, baby
[B7] I can win your [E7] love for me.
[A] Don't know much about [F#m] history
[D] Don't know much bi-[E] ology
[A] Don't know much about a [F#m] science book
[D] Don't know much about the [E] French I took.
[A] But I do know one and [D] one is two
[A] And if this one could [D] be with you
What a [E] wonderful world this would [A] be.
La ta [A] ta ta ta ta ta [F#m] (History)
[D] Hmm-mm-mm (Bi-[E] ology)
La ta [A] ta ta ta ta ta ([F#m] Science book)
[D] Hmm-mm-mm ([E] French I took).
[A] But I do know that [D] I love you
[A] And I know that if you [D] love me, too
What a [E] wonderful world this would [A] be
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Wonderful world

Sam Cooke
[A] Don't know much about [F#m] history
[D] Don't know much bi-[E] ology
[A] Don't know much about a [F#m] science book
[D] Don't know much about the [E] French I took.
[A] But I do know that [D] I love you
[A] And I know that if you [D] love me, too
What a [E] wonderful world this would [A] be
[A] Don't know much about [F#m] geography
[D] Don't know much trigo-[E] nometry
[E] Don't know much about [F#m] algebra
[D] Don't know what a slide [E] rule is for
[A] But I do know one and [D] one is two
[A] And if this one could [D] be with you
What a [E] wonderful world this would [A] be
Now, [E] I don't claim to [A] be an A student
[E] But I'm trying to [A] be
I think that [B7] maybe by being an [A] A student, baby
[B7] I can win your [E7] love for me.
[A] Don't know much about [F#m] history
[D] Don't know much bi-[E] ology
[A] Don't know much about a [F#m] science book
[D] Don't know much about the [E] French I took.
[A] But I do know one and [D] one is two
[A] And if this one could [D] be with you
What a [E] wonderful world this would [A] be.
La ta [A] ta ta ta ta ta [F#m] (History)
[D] Hmm-mm-mm (Bi-[E] ology)
La ta [A] ta ta ta ta ta ([F#m] Science book)
[D] Hmm-mm-mm ([E] French I took).
[A] But I do know that [D] I love you
[A] And I know that if you [D] love me, too
What a [E] wonderful world this would [A] be

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com