highlight chords
[G] Now, I [A] found that the [D] world is [Bm] round 
And of [G] course it [A] rains every [D] day
Living tomor- [Bm] row, [G] where in the [Bm] world will I [Em] be
Tomor- [Bm] row? How [G] far am I [F#m] able to [Em] see [C] 
Or am I [G] needed [F] here?
[G] Now, I [A] found that the [D] world is [Bm] round 
And of [G] course it [A] rains every [D] day
If I remem- [Bm] ber [G] all of the [F#m] things I have [Em] done 
I'd remem- [Bm] ber [G] all of the [F#m] times I've gone [Em] wrong [C]
Why [G] do they keep me [F] here?
[G] Now, I [A] found that the [D] world is [Bm] round 
And of [G] course it [A] rains every [D] day
--- Key change
[D] Now, I [E] found that the [A] world is [F#m] round 
And of [D] course it [E] rains every [A] day 
[D] Now, I [E] found that the [A] world is [F#m] round 
And of [D] course it [E] rains every [A] day 
[D] Now, I [E] found that the [A] world is [F#m] round 
And of [D] course it [E] rains every [A] day 
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

World

Bee Gees
[G] Now, I [A] found that the [D] world is [Bm] round 
And of [G] course it [A] rains every [D] day
Living tomor- [Bm] row, [G] where in the [Bm] world will I [Em] be
Tomor- [Bm] row? How [G] far am I [F#m] able to [Em] see [C] 
Or am I [G] needed [F] here?
[G] Now, I [A] found that the [D] world is [Bm] round 
And of [G] course it [A] rains every [D] day
If I remem- [Bm] ber [G] all of the [F#m] things I have [Em] done 
I'd remem- [Bm] ber [G] all of the [F#m] times I've gone [Em] wrong [C]
Why [G] do they keep me [F] here?
[G] Now, I [A] found that the [D] world is [Bm] round 
And of [G] course it [A] rains every [D] day
--- Key change
[D] Now, I [E] found that the [A] world is [F#m] round 
And of [D] course it [E] rains every [A] day 
[D] Now, I [E] found that the [A] world is [F#m] round 
And of [D] course it [E] rains every [A] day 
[D] Now, I [E] found that the [A] world is [F#m] round 
And of [D] course it [E] rains every [A] day 

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com