1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xa dấu mặt trời

Cuộn trang

Hôm nay thức [Am] dậy không còn [C] thấy mặt [G] trời không còn [E7] thấy loài [Am] người [Dm] Vây phủ quanh [Esus4] đời nói tiếng yêu [E7] thương. Hôm nay thức [Am] dậy không còn [C] thấy mặt [G] trời không còn [E7] thấy một [Am] người [Dm] Hơi thở ru [E7] đời như gió ru [Am] mây. Hôm nay thức [F] dậy không còn thấy [Dm] ai [E] Bạn bè giờ [G] đã xa vắng tiếng [C] cười. [E7] Hôm nay thức [Am] dậy không còn thấy [G] người [E7] Trên quê hương [Am] này chưa biết yên [E7] vui. Hôm nay thức [Am] dậy không nhìn [C] thấy mặt [G] trời hay mình [E7] đã lạc [Am] loài [Dm] Vó ngựa trên [Esus4] đồi hay dấu chim [E7] bay. Hôm nay thức [Am] dậy không nhìn [C] thấy mặt [G] trời như vừa [E7] mới vào [Am] đời [Dm] Tay mẹ đâu [E7] rồi nôi trống ru [Am] ai. --- Hôm nay thức [Dm] dậy ôi ngẩn ngơ [Am] tôi Hôm nay thức [Dm] dậy mê mỏi thân [Am] tôi.

Video hướng dẫn