1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xa khơi

Cuộn trang

[Em] Nắng tỏa chiều [Am] nay [Bm] chiều tỏa nắng đôi bờ anh [Em] ơi Gió lộng buồm mây ươm chân trời biển lặng [Bm] sóng thuyền em dong khơi Khoan giọng [D] hò thương anh cách [G] vời [Am] Kìa biển rộng con nục, con măng lướt sóng liền đôi bờ tung [Em] tăng Con chuồn còn bay nơi nơi con giang chiều gọi bạn đường [Am] khơi Nắng tỏa chiều [Em] nay thuyền [Am] về mái động chiều nay Nhìn phương Nam con nước vơi đầy thương [Bm] nhớ, nhớ thương anh [Am] ơi Ơi mênh mông sóng [D] xô du thuyền [G] ta xa [C] bờ Âm vang tiếng [G] hò nhịp chèo ta mong [B] chờ Thuyền ra xa khơi đưa [B7] nhịp chèo nối [Em] liền [C] Đường đi muôn khơi mái [E7] chèo chung đôi [Am] miền, [G] ơ ... ơ Mênh mông biển khơi câu [Am] hò thương [D] nhớ [Am] Vang [Em] về miền Nam quê [G] ta biển dập [D] dìu, [Am] biển tâm [Em] tình Biển nói lên lời sóng cả ta chung lứa [Am] đôi Ơi phong ba lướt [D] xô mái chèo [G] ta xa [C] bờ Phong ba sóng [G] cồn lòng ta luôn mong [B] chờ Kề vai bên nhau nắng [B7] biển cùng mưa [Em] nguồn [C] Kề vai bên nhau em [E7] kề bên anh [Am] thương, [G] ơ ... ơ Anh ơi lời ca câu [Am] hò thương [D] nhớ [Am] Vang [Em] về cùng anh không [G] xa Biển rộng [D] ơi, [Am] biển chung [Em] tình [Em] Biển nói lên giùm bao [Am] ngày thương nhớ, biển [Em] ơi Nhớ thương cách vời, [Am] ơi biển chiều [G] nay Nhớ thương cách vời, [A7] ơi biển chiều [Em] nay

Video hướng dẫn