highlight chords
Trên xa [Em] lộ mênh [G] mang
Trên xa [Am] lộ cô [C] đơn 
Ôi xa [Em] lộ bóng [B7] tối im [Em] lìm 
[G] Tìm có người [Am] tìm 
Tình [C] yêu mất đi không còn [B7] đến.
Trên xa [Em] lộ đêm [G] đen
Trên xa [Am] lộ đua [C] chen 
Ôi xa [Em] lộ sống [B7] chết vô [Em] tình
[G] Tình hỡi cuộc [Am] tình 
Người [C] đi vết [B7] xe đang lăn [Em] tròn.
Cuộc [D] đời sao tăm [G] tối như xa [C] lộ không [G] đèn !
Cuộc [D] đời sao u [C] ám như xa [D] lộ tối [G] đen !
Một [C] người trong cõi [G] sống 
Một [Em] người sang cõi [G] chết 
Chỉ [Em] là giọt nắng sớm, cánh sương [B7] đêm.
Trên xa [Em] lộ không [G] tên 
Trên xa [Am] lộ khô [C] khan
Ôi xa [Em] lộ giết [B7] chết tâm [Em] hồn 
[G] Vừa thấy cuộc [Am] đời 
Chợt [C] tan biến đi như hình [B7] bóng.
Trên xa [Em] lộ miên [G] man 
Trên xa [Am] lộ thênh [C] thang 
Ôi xa [Em] lộ tối [B7] ám không [Em] đèn 
[G] Ðường hỡi con [Am] đường 
Tình [C] yêu thoáng [B7] qua như vô [Em] hình.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xa lộ không đèn

Y Vân
Trên xa [Em] lộ mênh [G] mang
Trên xa [Am] lộ cô [C] đơn 
Ôi xa [Em] lộ bóng [B7] tối im [Em] lìm 
[G] Tìm có người [Am] tìm 
Tình [C] yêu mất đi không còn [B7] đến.
Trên xa [Em] lộ đêm [G] đen
Trên xa [Am] lộ đua [C] chen 
Ôi xa [Em] lộ sống [B7] chết vô [Em] tình
[G] Tình hỡi cuộc [Am] tình 
Người [C] đi vết [B7] xe đang lăn [Em] tròn.
Cuộc [D] đời sao tăm [G] tối như xa [C] lộ không [G] đèn !
Cuộc [D] đời sao u [C] ám như xa [D] lộ tối [G] đen !
Một [C] người trong cõi [G] sống 
Một [Em] người sang cõi [G] chết 
Chỉ [Em] là giọt nắng sớm, cánh sương [B7] đêm.
Trên xa [Em] lộ không [G] tên 
Trên xa [Am] lộ khô [C] khan
Ôi xa [Em] lộ giết [B7] chết tâm [Em] hồn 
[G] Vừa thấy cuộc [Am] đời 
Chợt [C] tan biến đi như hình [B7] bóng.
Trên xa [Em] lộ miên [G] man 
Trên xa [Am] lộ thênh [C] thang 
Ôi xa [Em] lộ tối [B7] ám không [Em] đèn 
[G] Ðường hỡi con [Am] đường 
Tình [C] yêu thoáng [B7] qua như vô [Em] hình.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com