1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xa lộ không đèn

Cuộn trang

Trên xa [Em] lộ mênh [G] mang Trên xa [Am] lộ cô [C] đơn Ôi xa [Em] lộ bóng [B7] tối im [Em] lìm [G] Tìm có người [Am] tìm Tình [C] yêu mất đi không còn [B7] đến. Trên xa [Em] lộ đêm [G] đen Trên xa [Am] lộ đua [C] chen Ôi xa [Em] lộ sống [B7] chết vô [Em] tình [G] Tình hỡi cuộc [Am] tình Người [C] đi vết [B7] xe đang lăn [Em] tròn. Cuộc [D] đời sao tăm [G] tối như xa [C] lộ không [G] đèn ! Cuộc [D] đời sao u [C] ám như xa [D] lộ tối [G] đen ! Một [C] người trong cõi [G] sống Một [Em] người sang cõi [G] chết Chỉ [Em] là giọt nắng sớm, cánh sương [B7] đêm. Trên xa [Em] lộ không [G] tên Trên xa [Am] lộ khô [C] khan Ôi xa [Em] lộ giết [B7] chết tâm [Em] hồn [G] Vừa thấy cuộc [Am] đời Chợt [C] tan biến đi như hình [B7] bóng. Trên xa [Em] lộ miên [G] man Trên xa [Am] lộ thênh [C] thang Ôi xa [Em] lộ tối [B7] ám không [Em] đèn [G] Ðường hỡi con [Am] đường Tình [C] yêu thoáng [B7] qua như vô [Em] hình.

Video hướng dẫn