1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xa muôn trùng mây

Cuộn trang

1. Rồi ngày [Em] mai em đi, ngày [D] mai chúng ta không [Em] gặp Rồi ngày [C] mai em đi, bình [D] minh mỗi ngày lặng [G] lẽ Từ ngày [Em] mai nơi đây, mỗi [D] khi trăng lên [Bm] cao có một [Em] người Vẫn mong [C] chờ một người, dẫu [D] mai không còn bên [Em] nhau. 2. Đừng buồn [Em] chi em ơi, ngày [D] mai chúng ta xa [Em] rồi Đừng buồn [C] chi em ơi, cười [D] lên không tim bật [G] khóc Ngồi bên [Em] anh thêm một lần [D] cuối hãy [Bm] ôm anh thêm một [Em] lần Để ngày [C] mai em đi, lòng [D] anh sẽ không lạnh [Em] căm. ĐK: Còn gần em lần [G] cuối anh hoài ôm không muốn buông [D] lơi Có nước mắt [Em] rơi hay là sương thấm ướt vai [Bm] anh Ngày mai chúng [C] ta muôn trùng xa, mãi [G] xa hai phương trời Nào [Am] biết mai sau có còn thấy [D] nhau. Đường dài sao mờ [G] tối anh tìm đâu cho thấy lối [D] về Chỉ muốn bên [Em] em che hạt mưa rơi ướt tóc [Bm] thề Và anh muốn [C] ôm em thật lâu đến [G] phút giây sau cùng Được [Am] nắm tay nhau một lần nữa [D] thôi em [G] đi.

Video hướng dẫn