1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xác em nay ở phương nào

Cuộn trang

Chiều [Am] ra biển [C] đứng ê [E7] chề Tìm trên ngọn sóng có về xác [Am] em Vớt [Em] rong rêu ngỡ tóc [F] mềm Quay về hướng [Em] gió tưởng em thơ [C] dại Tìm [G] trong bọt [Em] trắng thân người Nghẹn ngào dấu [E7] vết còn phơi lõa [Am] lồ Xác [Em] em nay [E7] ở phương [Am] nào Tấp [G] sang đất [Em] Thái hay [Am] vào Nam [Dm] Dương Có [G] khi xác vượt trùng [C] dương Trôi về Bắc [Em] Mỹ trách [E7] hờn người [Am] yêu Biển [F] lớn cuốn em [Am] đi Biển [F] lớn cuốn em [Am] đi Rồi [Bb] xa, rồi [G] xa, rồi xa [C] mãi [E7] Biển [Am] ơi, trả cho [Dm] ta Biển [Am] ơi, trả cho [Dm] ta Xác em [C] yêu, xác em [E7] yêu Chiều [Am] ra biển [F] đứng ngậm [E7] ngùi Nhớ [G] em và [Em] nhớ cả [E7] trời Việt [Am] Nam

Video hướng dẫn