highlight chords
Chiều [Am] ra biển [C] đứng ê [E7] chề 
Tìm trên ngọn sóng có về xác [Am] em 
Vớt [Em] rong rêu ngỡ tóc [F] mềm 
Quay về hướng [Em] gió tưởng em thơ [C] dại 
Tìm [G] trong bọt [Em] trắng thân người 
Nghẹn ngào dấu [E7] vết còn phơi lõa [Am] lồ 
Xác [Em] em nay [E7] ở phương [Am] nào 
Tấp [G] sang đất [Em] Thái hay [Am] vào Nam [Dm] Dương 
Có [G] khi xác vượt trùng [C] dương 
Trôi về Bắc [Em] Mỹ trách [E7] hờn người [Am] yêu 
Biển [F] lớn cuốn em [Am] đi 
Biển [F] lớn cuốn em [Am] đi 
Rồi [Bb] xa, rồi [G] xa, rồi xa [C] mãi [E7]
Biển [Am] ơi, trả cho [Dm] ta
Biển [Am] ơi, trả cho [Dm] ta
Xác em [C] yêu, xác em [E7] yêu 
Chiều [Am] ra biển [F] đứng ngậm [E7] ngùi 
Nhớ [G] em và [Em] nhớ cả [E7] trời Việt [Am] Nam
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xác em nay ở phương nào

Trần Chí Phúc
Chiều [Am] ra biển [C] đứng ê [E7] chề 
Tìm trên ngọn sóng có về xác [Am] em 
Vớt [Em] rong rêu ngỡ tóc [F] mềm 
Quay về hướng [Em] gió tưởng em thơ [C] dại 
Tìm [G] trong bọt [Em] trắng thân người 
Nghẹn ngào dấu [E7] vết còn phơi lõa [Am] lồ 
Xác [Em] em nay [E7] ở phương [Am] nào 
Tấp [G] sang đất [Em] Thái hay [Am] vào Nam [Dm] Dương 
Có [G] khi xác vượt trùng [C] dương 
Trôi về Bắc [Em] Mỹ trách [E7] hờn người [Am] yêu 
Biển [F] lớn cuốn em [Am] đi 
Biển [F] lớn cuốn em [Am] đi 
Rồi [Bb] xa, rồi [G] xa, rồi xa [C] mãi [E7]
Biển [Am] ơi, trả cho [Dm] ta
Biển [Am] ơi, trả cho [Dm] ta
Xác em [C] yêu, xác em [E7] yêu 
Chiều [Am] ra biển [F] đứng ngậm [E7] ngùi 
Nhớ [G] em và [Em] nhớ cả [E7] trời Việt [Am] Nam

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com