highlight chords
[Dm] Nhớ khi xưa anh chở em [G] trên chiếc xe đạp [Dm][Gm] Áo ướt đẫm mồ [C] hôi những [F] trưa [Dm][Dm] Nhớ khi xưa bao mộng mơ [G] trên chiếc xe đạp [Dm][Gm] Dưới cơn mưa cùng [C] nhau dắt [F] qua [Dm] cầu.
[Bb] Xe đạp ơi [C] đã xa rồi còn [Dm] đâu
[Bb] Mối tình thơ [C] thoáng như một giấc [F][Gm] Xe đạp ơi [Dm] những vất vả ngày ấy
[G] Cho lòng tôi, nhớ thương hoài [A7] chẳng [Dm] nguôi.
[Dm] Quay đều [C] quay đều [G] quay đều
[C] Mối tình [F] ngày xưa [A7] yêu dấu
[Dm] Quay đều [C] quay đều [G] quay đều
[C] Nhớ hoài những vòng [Dm] xe.
[Dm] Quay đều [C] quay đều [G] quay đều
[C] Mối tình [F] nghèo đơn [A7] sơ quá
[Dm] Quay đều [C] quay đều [G] quay đều
[C] Thương hoài những vòng [Dm] xe.
[Dm] Nhớ khi xưa anh chở em [G] trên chiếc xe đạp [Dm][Gm] Dưới trăng khuya cùng [C] trao chiếc [F] hôn [Dm] đầu
[Dm] Nhớ khi xưa bao mộng mơ [G] trên chiếc xe đạp [Dm][Gm] Ước mong sao tình [C] yêu mãi [F] không [Dm] rời.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xe đạp ơi

Ngọc Lễ
[Dm] Nhớ khi xưa anh chở em [G] trên chiếc xe đạp [Dm][Gm] Áo ướt đẫm mồ [C] hôi những [F] trưa [Dm][Dm] Nhớ khi xưa bao mộng mơ [G] trên chiếc xe đạp [Dm][Gm] Dưới cơn mưa cùng [C] nhau dắt [F] qua [Dm] cầu.
[Bb] Xe đạp ơi [C] đã xa rồi còn [Dm] đâu
[Bb] Mối tình thơ [C] thoáng như một giấc [F][Gm] Xe đạp ơi [Dm] những vất vả ngày ấy
[G] Cho lòng tôi, nhớ thương hoài [A7] chẳng [Dm] nguôi.
[Dm] Quay đều [C] quay đều [G] quay đều
[C] Mối tình [F] ngày xưa [A7] yêu dấu
[Dm] Quay đều [C] quay đều [G] quay đều
[C] Nhớ hoài những vòng [Dm] xe.
[Dm] Quay đều [C] quay đều [G] quay đều
[C] Mối tình [F] nghèo đơn [A7] sơ quá
[Dm] Quay đều [C] quay đều [G] quay đều
[C] Thương hoài những vòng [Dm] xe.
[Dm] Nhớ khi xưa anh chở em [G] trên chiếc xe đạp [Dm][Gm] Dưới trăng khuya cùng [C] trao chiếc [F] hôn [Dm] đầu
[Dm] Nhớ khi xưa bao mộng mơ [G] trên chiếc xe đạp [Dm][Gm] Ước mong sao tình [C] yêu mãi [F] không [Dm] rời.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com