highlight chords
[Am] Em sợ quá anh [F] ơi lỡ mai [G] sau đường tình hai [C] lối
[Dm] Em sợ một ngày như thế [F] anh sẽ rời [E7] xa
[Am] Dù có phong [Dm] ba trong cuộc [G] đời là điều không tránh [C] khỏi
[Am] Xin anh hãy hứa đi [G] anh em [E7] sợ quá anh [Am] ơi
Lỡ đôi [G] tim không đạp [C] chung hướng
Em [Dm] sợ một ngày anh sẽ [F] hết nghĩ về [E7] em
[Am] Hãy hứa đi [Dm] anh chỉ một [G] lời một lời thôi anh [C] hỡi
[F] Xin anh vẫn mãi bên [G] em dẫu cho [E7] đời có thế [Am] nào [F][G]
Người ơi xin hãy [Am] hứa trong cuộc đời anh chỉ [Dm] yêu mình em
Người ơi xin hãy [G] hứa không thay lòng quay [C] bước đi cùng ai
Cho dẫu mai [F] này không biết lời hứa có [Dm] còn không
Nhưng em vẫn [G] xin, xin anh ơi anh hãy [E7] hứa
Người ơi xin hãy [Am] hứa trong cuộc đời anh chỉ [Dm] có mình em
Dù mai đây giông [G] tố vẫn nguyện cầu một tình [C] yêu đến với em
Xin hãy giữ [F] lời chớ để lời hứa vô [Dm] tình
Làm tổn thương [G] đến em [E7] em rất sợ ngày [Am] mai
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin anh hãy hứa

Nguyên Chấn Phong
[Am] Em sợ quá anh [F] ơi lỡ mai [G] sau đường tình hai [C] lối
[Dm] Em sợ một ngày như thế [F] anh sẽ rời [E7] xa
[Am] Dù có phong [Dm] ba trong cuộc [G] đời là điều không tránh [C] khỏi
[Am] Xin anh hãy hứa đi [G] anh em [E7] sợ quá anh [Am] ơi
Lỡ đôi [G] tim không đạp [C] chung hướng
Em [Dm] sợ một ngày anh sẽ [F] hết nghĩ về [E7] em
[Am] Hãy hứa đi [Dm] anh chỉ một [G] lời một lời thôi anh [C] hỡi
[F] Xin anh vẫn mãi bên [G] em dẫu cho [E7] đời có thế [Am] nào [F][G]
Người ơi xin hãy [Am] hứa trong cuộc đời anh chỉ [Dm] yêu mình em
Người ơi xin hãy [G] hứa không thay lòng quay [C] bước đi cùng ai
Cho dẫu mai [F] này không biết lời hứa có [Dm] còn không
Nhưng em vẫn [G] xin, xin anh ơi anh hãy [E7] hứa
Người ơi xin hãy [Am] hứa trong cuộc đời anh chỉ [Dm] có mình em
Dù mai đây giông [G] tố vẫn nguyện cầu một tình [C] yêu đến với em
Xin hãy giữ [F] lời chớ để lời hứa vô [Dm] tình
Làm tổn thương [G] đến em [E7] em rất sợ ngày [Am] mai

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com