1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin anh hãy hứa

Cuộn trang

[Am] Em sợ quá anh [F] ơi lỡ mai [G] sau đường tình hai [C] lối [Dm] Em sợ một ngày như thế [F] anh sẽ rời [E7] xa [Am] Dù có phong [Dm] ba trong cuộc [G] đời là điều không tránh [C] khỏi [Am] Xin anh hãy hứa đi [G] anh em [E7] sợ quá anh [Am] ơi Lỡ đôi [G] tim không đạp [C] chung hướng Em [Dm] sợ một ngày anh sẽ [F] hết nghĩ về [E7] em [Am] Hãy hứa đi [Dm] anh chỉ một [G] lời một lời thôi anh [C] hỡi [F] Xin anh vẫn mãi bên [G] em dẫu cho [E7] đời có thế [Am] nào [F][G] Người ơi xin hãy [Am] hứa trong cuộc đời anh chỉ [Dm] yêu mình em Người ơi xin hãy [G] hứa không thay lòng quay [C] bước đi cùng ai Cho dẫu mai [F] này không biết lời hứa có [Dm] còn không Nhưng em vẫn [G] xin, xin anh ơi anh hãy [E7] hứa Người ơi xin hãy [Am] hứa trong cuộc đời anh chỉ [Dm] có mình em Dù mai đây giông [G] tố vẫn nguyện cầu một tình [C] yêu đến với em Xin hãy giữ [F] lời chớ để lời hứa vô [Dm] tình Làm tổn thương [G] đến em [E7] em rất sợ ngày [Am] mai

Video hướng dẫn