1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin chào ngày mới (Happy new day)

Cuộn trang

[G] Trong tôi từ thơ [C] bé đã cháy những ước [G] mơ Bay cao cùng cơn [C] gió cất tiếng hát véo [G] von Theo tôi dài năm [C] tháng những giấc mơ tuyệt [G] vời Theo tôi dài năm [C] tháng những giấc mơ tuyệt [G] vời Ngày tháng trôi [Am] đi lớn [D] lên cùng [G] tôi Âm thanh giai [C] điệu là những buồn [G] vui Thổn thức trong [Am] tôi đã [D] bao lâu [G] rồi Tôi vẫn biết [C] rằng sẽ lắm buồn [D] đau Oh… ĐK: [G] Dẫu ở phía [D] trước khó khăn chờ [G] tôi Nhưng lòng tôi [C] vẫn ước mong vậy [G] thôi Cất cao tiếng [D] hát cháy lên niềm [G] tin Sáng lên mơ [C] ước hát [D] ca giữa [G] đời Xin chào ngày [D] mới với những niềm [G] vui Xin chào hạnh [C] phúc khát khao đời [G] tôi Dẫu trong mơ [D] ước cất lên thành [G] câu Để đừng hối [C] tiếc phút [D] giây trong [G] đời Hát lại từ đầu tăng lên ½ tone lên [Ab] khi hát lại ĐK ĐK: [Ab] Dẫu ở phía [Eb] trước khó khăn chờ [Ab] tôi Nhưng lòng tôi [C#] vẫn ước mong vậy [Ab] thôi Cất cao tiếng [Eb] hát cháy lên niềm [Ab] tin Sáng lên mơ [C#] ước hát [Eb] ca giữa [Ab] đời Xin chào ngày [Eb] mới với những niềm [Ab] vui Xin chào hạnh [C#] phúc khát khao đời [Ab] tôi Dẫu trong mơ [Eb] ước cất lên thành [Ab] câu Để đừng hối [C#] tiếc phút [Eb] giây trong [Ab] đời

Video hướng dẫn