highlight chords
Intro: [F][G][Am]- [F][G][Am]
1. Bạn hãy [F] nói cho tôi biết [G] chăng về họ [Am] tên mà tôi đã mang
Về miền [F] quê mà tôi ngày [G] đêm luôn nhớ [Am] mong [C]
Lòng tôi [F] mong biết đất nước [G] tôi, đất nước đã [C] có bao [Am] đời
Được nhìn [F] bằng đôi mắt của [Em] mình được về cội nguồn của [Am] tôi
ĐK1: Và các phiến [Dm] góc lá lòng thấy xót thương quê [Em] hương
Bầy [Dm] trực thăng bay trên cao tàn phá xóm thôn nhỏ [G] bé
Ước [F] mong [G] về thăm chốn [Am] thiêng
Mong [F] sao quê [G] hương dang tay đón [C] tôi
Mong [F] ước [G] đến ngày trở [Am] về
Lòng tôi yêu [F] mến [G] Việt [Am] Nam
2. Bạn hãy [F] nói với mái [G] tóc để tôi đôi [Am] chân nhỏ bé
Và màu [F] da đang ngày [G] đêm cùng tôi lớn [Am] lên [C]
Và mong [F] sao đôi chân sẽ bước lên tới [G] những nơi [Am] tôi chưa từng đến
Để được [F] nghe bài dân ca êm [G] dịu lướt trên [Am] sông
ĐK2: Và tôi mới [Dm] biết về đất nước tôi qua [Em] phim
Người [Dm] dân quê hương tôi cầy cấy vui trông lời [G] hát
Ước [F] mong [G] về thăm đất nước [Am] tôi
Quê [F] hương [G] bao năm tôi đã cách [C] xa
Mong [F] ước [G] đến ngày trở [Am] về
Lòng tôi yêu [F] mến [G] Việt [Am] Nam
[Dm] Tôi sẽ theo cha về thăm [Em] làng quê tổ tiên
[Dm] Theo những giấc mơ bây trên mênh mông đồng [Em] lúa 
Tôi [Dm] thấy bao thân thương nơi đây quê [Em] tôi
Như cây cỏ [Dm] góc tôi yêu đất nước [Em] tôi 
Ước [F] mong [G] về thắm đất nước [Am] tôi
Mong [F] sao [G] quê hương dang tay đón [C] tôi
Tôi [F] sẽ [G] thăm những dòng [Am] sông
Đồng quê xanh [F] mát [G] Việt [Am] Nam
Ước [F] mong [G] về thăm chốn [Am] thiên
Mong [F] sao quê [G] hương dang tay đón [C] tôi
Mong [F] ước [G] đến ngày trở [Am] về
Lòng tôi yêu [F] mến [G] Việt [Am] Nam
Lòng tôi tha [F] thiết Việt [Am] Nam
Lòng tôi xin [F] chào Việt [Am] Nam
------------------
English Version
Intro: [F][G][Am]- [F][G][Am]
1. Tell me [F] all about this [G] name, that is [Am] difficult to say
It was [F] given me the [G] day I was [Am] born [C]
Want to [F] know about the [G] stories of the [C] empire of [Am] old
My [F] eyes say more of [Em] me than what you dare to [Am] say
Chorus: All I [Dm] know of you is all the sights of [Em] war
A [Dm] film by Coppola, the helicopter's [G] roar
One [F] day [G] I'll touch your [Am] soil 
One [F] day I'll [G] finally know my [C] soul
One [F] day [G] I'll come to [Am] you
To say [F] hello...[G] Viet [Am] nam
2. Tell me [F] all about my co-[G] lour, my hair [Am] and my little feet
That have [F] carried me every [G] mile of the [Am] way [C]
Want to [F] see your house, your [G] streets show me [Am] all I do not know
Wooden [F] sampans, floating [G] markets, light of [Am] gold
Chorus: All I [Dm] know of you is all the sights of [Em] war
A [Dm] film by Coppola, the helicopter's [G] roar
One [F] day [G] I'll touch your [Am] soil 
One [F] day I'll [G] finally know my [C] soul
One [F] day [G] I'll come to [Am] you
To say [F] hello...[G] Viet [Am] nam
[Dm] And Buddha's made of [Em] stone watch over me
[Dm] My dreams they lead me through the fields of [Em] rice
In [Dm] prayer, in the light…I see my [Em] kin
I touch my [Dm] tree, my roots,my be-[Em] gin
One [Am] day [G] I'll touch your [Am] soil 
One [F] day I'll [G] finally know my [C] soul
One [F] day [G] I'll come to [Am] you
To say [F] hello...[G] Viet [Am] nam
One [Am] day [G] I'll touch your [Am] soil 
One [F] day I'll [G] finally know my [C] soul
One [F] day [G] I'll come to [Am] you
To say [F] hello...[G] Viet [Am] nam
To say [F] hello… [G] Viet [Am] nam 
To say xin [F] chào… [G] Viet [Am] nam
-----------------
French Version
Intro: [F][G][Am]- [F][G][Am]
1. Raconte [F] moi ce nom é-[G] trange et [Am] difficile à prononcer
Que je [F] porte de-[G] puis que je suis [Am] née [C]
Raconte [F] moi le vieil em-[G] pire et le trait de [C] mes yeux bri-[Am] dés
Qui [F] disent mieux que [Em] moi ce que tu n’oses [Am] dire
Chorus 1 : Je ne [Dm] sais de toi que des images de la [Em] guerre
Un [Dm] film de Coppola, [et] des hélicoptères en co-[G] lère 
Un [F] jour, [G] j’irai là [Am] bas, un [F] jour [G] dire bonjour à ton [C] âme
Un [F] jour, [G] j’irai là [Am] bas [pour] te dire [F] bonjour, [G] Viet-[Am] nam
2. Raconte [F] moi ma cou-[G] leur, mes cheveux et mes petits [Em] pieds
Qui me [F] portent depuis [G] que je suis [Am] née [C]
Raconte [F] moi ta maison, ta [G] rue, racontes moi [Am] cet inconnu
Les mar-[F] chés flottants et les [G] sampans de [Am] bois
Chorus 2 : Je ne [Dm] connais de mon pays que des photos de la [Em] guerre
Un [Dm] film de Coppola, [et] des hélicoptères en co-[G] lère 
Un [F] jour, [G] j’irai là [Am] bas, un [F] jour [G] dire bonjour à ton [C] âme
Un [F] jour, [G] j’irai là [Am] bas [pour] te dire [F] bonjour, [G] Viet-[Am] nam
[Dm] Les temples et les Boudhas de [Em] pierre pour mes pères
[Dm] Les femmes courbées dans les rizières pour mes [Em] mères
Dans [Dm] la prière, dans la lumière, revoir mes [Em] frères
Toucher mon [Dm] âme, mes racines, ma [Em] terre
Un [F] jour, [G] j’irai là [Am] bas, un [F] jour [G] dire bonjour à ton [C] âme
Un [F] jour, [G] j’irai là [Am] bas [pour] te dire [F] bonjour, [G] Viet-[Am] nam
Te dire [F] bonjour, [G] Viet-[Am] nam, te dire [F] bonjour, [G] Viet-[Am] nam
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin chào Việt Nam (Bonjour Vietnam)

Marc Lavoine
Intro: [F][G][Am]- [F][G][Am]
1. Bạn hãy [F] nói cho tôi biết [G] chăng về họ [Am] tên mà tôi đã mang
Về miền [F] quê mà tôi ngày [G] đêm luôn nhớ [Am] mong [C]
Lòng tôi [F] mong biết đất nước [G] tôi, đất nước đã [C] có bao [Am] đời
Được nhìn [F] bằng đôi mắt của [Em] mình được về cội nguồn của [Am] tôi
ĐK1: Và các phiến [Dm] góc lá lòng thấy xót thương quê [Em] hương
Bầy [Dm] trực thăng bay trên cao tàn phá xóm thôn nhỏ [G] bé
Ước [F] mong [G] về thăm chốn [Am] thiêng
Mong [F] sao quê [G] hương dang tay đón [C] tôi
Mong [F] ước [G] đến ngày trở [Am] về
Lòng tôi yêu [F] mến [G] Việt [Am] Nam
2. Bạn hãy [F] nói với mái [G] tóc để tôi đôi [Am] chân nhỏ bé
Và màu [F] da đang ngày [G] đêm cùng tôi lớn [Am] lên [C]
Và mong [F] sao đôi chân sẽ bước lên tới [G] những nơi [Am] tôi chưa từng đến
Để được [F] nghe bài dân ca êm [G] dịu lướt trên [Am] sông
ĐK2: Và tôi mới [Dm] biết về đất nước tôi qua [Em] phim
Người [Dm] dân quê hương tôi cầy cấy vui trông lời [G] hát
Ước [F] mong [G] về thăm đất nước [Am] tôi
Quê [F] hương [G] bao năm tôi đã cách [C] xa
Mong [F] ước [G] đến ngày trở [Am] về
Lòng tôi yêu [F] mến [G] Việt [Am] Nam
[Dm] Tôi sẽ theo cha về thăm [Em] làng quê tổ tiên
[Dm] Theo những giấc mơ bây trên mênh mông đồng [Em] lúa 
Tôi [Dm] thấy bao thân thương nơi đây quê [Em] tôi
Như cây cỏ [Dm] góc tôi yêu đất nước [Em] tôi 
Ước [F] mong [G] về thắm đất nước [Am] tôi
Mong [F] sao [G] quê hương dang tay đón [C] tôi
Tôi [F] sẽ [G] thăm những dòng [Am] sông
Đồng quê xanh [F] mát [G] Việt [Am] Nam
Ước [F] mong [G] về thăm chốn [Am] thiên
Mong [F] sao quê [G] hương dang tay đón [C] tôi
Mong [F] ước [G] đến ngày trở [Am] về
Lòng tôi yêu [F] mến [G] Việt [Am] Nam
Lòng tôi tha [F] thiết Việt [Am] Nam
Lòng tôi xin [F] chào Việt [Am] Nam
------------------
English Version
Intro: [F][G][Am]- [F][G][Am]
1. Tell me [F] all about this [G] name, that is [Am] difficult to say
It was [F] given me the [G] day I was [Am] born [C]
Want to [F] know about the [G] stories of the [C] empire of [Am] old
My [F] eyes say more of [Em] me than what you dare to [Am] say
Chorus: All I [Dm] know of you is all the sights of [Em] war
A [Dm] film by Coppola, the helicopter's [G] roar
One [F] day [G] I'll touch your [Am] soil 
One [F] day I'll [G] finally know my [C] soul
One [F] day [G] I'll come to [Am] you
To say [F] hello...[G] Viet [Am] nam
2. Tell me [F] all about my co-[G] lour, my hair [Am] and my little feet
That have [F] carried me every [G] mile of the [Am] way [C]
Want to [F] see your house, your [G] streets show me [Am] all I do not know
Wooden [F] sampans, floating [G] markets, light of [Am] gold
Chorus: All I [Dm] know of you is all the sights of [Em] war
A [Dm] film by Coppola, the helicopter's [G] roar
One [F] day [G] I'll touch your [Am] soil 
One [F] day I'll [G] finally know my [C] soul
One [F] day [G] I'll come to [Am] you
To say [F] hello...[G] Viet [Am] nam
[Dm] And Buddha's made of [Em] stone watch over me
[Dm] My dreams they lead me through the fields of [Em] rice
In [Dm] prayer, in the light…I see my [Em] kin
I touch my [Dm] tree, my roots,my be-[Em] gin
One [Am] day [G] I'll touch your [Am] soil 
One [F] day I'll [G] finally know my [C] soul
One [F] day [G] I'll come to [Am] you
To say [F] hello...[G] Viet [Am] nam
One [Am] day [G] I'll touch your [Am] soil 
One [F] day I'll [G] finally know my [C] soul
One [F] day [G] I'll come to [Am] you
To say [F] hello...[G] Viet [Am] nam
To say [F] hello… [G] Viet [Am] nam 
To say xin [F] chào… [G] Viet [Am] nam
-----------------
French Version
Intro: [F][G][Am]- [F][G][Am]
1. Raconte [F] moi ce nom é-[G] trange et [Am] difficile à prononcer
Que je [F] porte de-[G] puis que je suis [Am] née [C]
Raconte [F] moi le vieil em-[G] pire et le trait de [C] mes yeux bri-[Am] dés
Qui [F] disent mieux que [Em] moi ce que tu n’oses [Am] dire
Chorus 1 : Je ne [Dm] sais de toi que des images de la [Em] guerre
Un [Dm] film de Coppola, [et] des hélicoptères en co-[G] lère 
Un [F] jour, [G] j’irai là [Am] bas, un [F] jour [G] dire bonjour à ton [C] âme
Un [F] jour, [G] j’irai là [Am] bas [pour] te dire [F] bonjour, [G] Viet-[Am] nam
2. Raconte [F] moi ma cou-[G] leur, mes cheveux et mes petits [Em] pieds
Qui me [F] portent depuis [G] que je suis [Am] née [C]
Raconte [F] moi ta maison, ta [G] rue, racontes moi [Am] cet inconnu
Les mar-[F] chés flottants et les [G] sampans de [Am] bois
Chorus 2 : Je ne [Dm] connais de mon pays que des photos de la [Em] guerre
Un [Dm] film de Coppola, [et] des hélicoptères en co-[G] lère 
Un [F] jour, [G] j’irai là [Am] bas, un [F] jour [G] dire bonjour à ton [C] âme
Un [F] jour, [G] j’irai là [Am] bas [pour] te dire [F] bonjour, [G] Viet-[Am] nam
[Dm] Les temples et les Boudhas de [Em] pierre pour mes pères
[Dm] Les femmes courbées dans les rizières pour mes [Em] mères
Dans [Dm] la prière, dans la lumière, revoir mes [Em] frères
Toucher mon [Dm] âme, mes racines, ma [Em] terre
Un [F] jour, [G] j’irai là [Am] bas, un [F] jour [G] dire bonjour à ton [C] âme
Un [F] jour, [G] j’irai là [Am] bas [pour] te dire [F] bonjour, [G] Viet-[Am] nam
Te dire [F] bonjour, [G] Viet-[Am] nam, te dire [F] bonjour, [G] Viet-[Am] nam

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com