1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin cho con niềm tin (Karaoke)

Phạm Vĩnh Sơn - Ý thơ: Terêsa Hoa
Nguồn: thanhcavietnam.net