1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin Chúa đến

Didier Rimaud - Lời Việt: Lm. Kim Long
Nguồn: thanhcavietnam.net