1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin Chúa thấu lòng con

Cuộn trang

1. [C] Chúa [E7] ngự ở trên [Am] cao Lòng [Em] trời bể bao [F] la Ngày [D7] lớn con đã tin [G] rằng Khi lòng khổ [D7] đau Tìm đến Chúa ban an [G] lành. 2. Lạy [C] Chúa [E7] mùa giáng sinh [Am] xưa Ngày [Em] đầu vương yêu [F] đương Người [D7] ấy hứa với con [G] rằng Tan mùa chiến [F] chinh Ngày đó anh [G] về kết [C] đôi. ĐK: [Am] Nhưng từng đêm chiếc [F] lá lìa cành [Fm] Đêm từng đêm giấc [C] mơ kinh hoàng Nhân [D7] loại [G] còn ngủ [C] say bên những Kiếp người quê [Dm] hương đoạ [G] đầy. [C] Ôi đêm thánh vô [F] cùng Lời thương dệt khắp muôn [Em] trùng [Am] Người mau về [Dm] đi đừng gieo biệt [G] ly Từng hồi [C] chuông nửa [F] đêm [G] sầu [C] bi. 3. [C] Chiến [E7] cuộc mấy mươi [Am] năm Mảnh [Em] trời bắc gian [F] truân Lạy [D7] Chúa chinh chiến lâu [G] rồi Cho mùa giáng [F] sinh này đến thanh [G] bình Chúa [C] ơi.

Video hướng dẫn