1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin Chúa xuống (File Cassette 1970)

Didier Rimaud
Nguồn: thanhcavietnam.net