1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin chút nước uống

Lm. Jos Hồ Sĩ Thức - Tuấn Kim
Nguồn: thanhcavietnam.net